Planuok savo karjerą

Ugdymas karjerai, patarimai mokiniams

Atsisiųsti

Karjera tai:
 kelias, kuris prasideda jau besimokant mokykloje;
 nuolatinis tobulėjimas;
 sėkmė užsiimant pasirinkta veikla ir teigiamas jos vertinimas paties žmogaus bei visuomenės požiūriu;
 atkaklus siekimas užsibrėžtų gyvenimo tikslų.

Karjera – tai darbas, kurį malonu dirbti, o sėkminga karjera – tai galimybė panaudoti savo gebėjimus ir džiaugtis rezultatais. Karjera teikia asmeniui galimybę ne tik išreikšti, bet ir gerbti save, užimti tam tikrą socialinį statusą bei apsirūpinti pragyvenimui reikalingu pajamų šaltiniu.
Karjeros planavimo žinsniai:

savęs pažinimas;
profesijos pasirinkimas;
mokymosi kelio pasirinkimas;
darbo paieška.

Kur rasti reikiamos informacijos?
 Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė. www.mukis.lt
 Nacionalinis egzaminų centras. Brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiai. www.egzaminai.lt
 Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS). Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas. www.aikos.smm.lt
 Švietimo ir mokslo ministerija. Informacija apie stojimą į aukštąsias mokyklas. www.smm.lt
 Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė. www.lamabpo.lt
 Konkursinio balo skaičiuoklė www.kurstoti.lt/kbs
 Studijų kokybės vertinimo centras. Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų vertinimas, akreditacija. www.skvc.lt
 Valstybinis studijų fondas. Informacija apie socialines stipendijas, lengvatines paskolas ir tikslines išmokas neįgaliems studentams. www.vsf.lt
 Visos Lietuvos mokymosi įstaigos, mokymo programos, įstatymai, naudingi straipsniai. www.studijos.lt
 Lietuvos darbo birža. Situacija darbo rinkoje, profesijų paklausos prognozės, įsidarbinimo galimybės. www.ldb.lt
 Lietuvos profesijų klasifikatorius. www.profesijuklasifikatorius.lt
 Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje. Karjeros testai. www.euroguidance.lt
 Mokymosi galimybės Europos šalyse. www.ec.europa.eu/ploteus
 Informacija apie profesijas, studijas, karjerą, savanorystę. www.rinkispats.lt

Karjeros testai

Profesijos pasirinkimo testas.
Profesijos pasirinkimo testas pagal Ohn L. Holland.
Individualumo testas.
Mokymosi stiliaus testas.
Asmenybės testas.

Nuotoliniai kursai žinių tobulinimui
Pasaulio universitetų siūlomi nemokami nuolotiniai kursai (MOOC – Massive Open Online Course).
Nemokamos nuotolinio mokymosi iniciatyvos užsienio kalbomis.
Skirtingos tematikos nuotoliniai kursai savarankiškai tobulėjantiems.

Savanorystės galimybės
Savanorystės pasiūlymai, savanorių duomenų bazė.
Savanorystės programos Lietuvoje ir užsienyje.
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-02-18