Teikiamos paslaugos

– Individualios ir grupinės konsultacijos karjeros ugdymo srityje;
– Informacinės paskaitos mokiniams;
– Sėkmingo mokymosi prielaidos;
– Savęs pažinimas ir profesija;
– Egzaminų baimės įveikimas;
– Profesijos pasirinkimas;
– Karjeros planavimo žingsniai;
– Profesinis informavimas: apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus; apie aukštosiose mokyklose, kolegijose, profesinėse mokyklose parengtas studijų ir mokymo programas, stojimo sąlygas ir kt. apie mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Ugdymo karjerai programa

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-08