Danguolė Miškinienė

Direktorė, II-oji vadovo kvalifikacinė kategorija

1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (rusų kalba ir literatūra)

2000 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (anglų kalba)

2015 m. baigė ISM (vadybos magistras)

2013-03-05 – 2017-01-02 – Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos (anksčiau Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos) direktorė

Nuo 2017 m. sausio 3 d. – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė

Kontaktai

+370 683 62 037

direktorius@jablonskis.kaunas.lm.lt

Išankstinė registracija į individualų pokalbį 

Nijolė Viktorija Bakšienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, II-oji vadovo kvalifikacinė kategorija

Veiklos sritys

Išsilavinimas – aukštasis.

2004 metais baigė Maskvos Tarptautinį universitetą 

2016 m. VDU įgijo Edukologijos magistro laipsnį

Kvalifikacija – II vadybinė kategorija 2010 m., naujai pasitvirtinta 2015 metais

Gimnazijoje dirba nuo 1989 metų

Kontaktai

+370 37 20 23 37

nijole.baksiene@jablonskis.kaunas.lm.lt

Lina Šapkauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Veiklos sritys

Išsilavinimas – aukštasis

1993 m. baigė Pskovo valstybinį pedagoginį universitetą S.M. Kirovo vardu (rusų kalba ir literatūra, vokiečių kalba)

2006 m. baigė Vilniaus universitetą (filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis)

Gimnazijoje dirba nuo 2018 metų

Kontaktai

+370 683 69634

lina.sapkauskiene@jablonskis.kaunas.lm.lt

Jūratė Zybartienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Veiklos sritys

Išsilavinimas – aukštasis

1997 m. baigė Vadybos ir teisės institutą (anglų kalba)

2004 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (edukologijos bakalauro laipsnis, socialinio pedagogo kvalifikacija)

2008 m. baigė Vilniaus universitetą (filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis)

2019 m. baigė ISM (vadybos magistras)

Gimnazijoje dirba nuo 2017 metų

Kontaktai

+370 683 70328

jurate.zybartiene@jablonskis.kaunas.lm.lt

Inga Žumbienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Veiklos sritys

Išsilavinimas – aukštasis

2006 metais baigė Kauno technologijos universitetą (edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija)

2008 metais baigė Kauno technologijos universitetą (vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis)

Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje dirba nuo 2006 m.

Kontaktai

+370 683 62140

inga.zumbiene@kjjg.lt

Vilija Žiūkienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Veiklos sritys

Išsilavinimas – aukštasis

Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje dirba nuo 2023 m.

Kontaktai

+370 683 62627

ukis@kjjg.lt

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-05-08

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas