Danguolė Miškinienė

Direktorė, II-oji vadovo kvalifikacinė kategorija

1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (rusų kalba ir literatūra)

2000 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą (anglų kalba)

2015 m. baigė ISM (vadybos magistras)

2013-03-05 – 2017-01-02 – Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos (anksčiau Kauno „Versmės“ vidurinės mokyklos) direktorė

Nuo 2017 m. sausio 3 d. – Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktorė

Kontaktai

8 683 62 037

direktorius@jablonskis.kaunas.lm.lt

Nijolė Viktorija Bakšienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui, II-oji vadovo kvalifikacinė kategorija

Išsilavinimas – aukštasis. Baigė Maskvos Tarptautinį universitetą 2004 metais

Kvalifikacija – II vadybinė kategorija 2010 m., naujai pasitvirtinta 2015 metais

Vadybinis darbo stažas – 10 metų

Gimnazijoje dirba nuo 1989 metų

2016 m. VDU įgijo Edukologijos magistro laipsnį

Kontaktai

(8 37) 20 69 64

baksiene@gmail.com

Rasma Stuokienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas – aukštasis

1993 m. baigė Vilniaus Universitetą ir įgijo bibliotekininko bibliografo kvalifikaciją

2003 m. Vilniaus Pedagoginiame Universitete įgijo anglų filologijos bakalauro laipsnį

2009 m. Vilniaus Universitete įgijo anglų filologijos magistro laipsnį

Gimnazijoje dirba nuo 2010 m.

Kontaktai

rasmastuokiene@gmail.com

Diana Kučienė

Direktorės pavaduotoja ūkiui

Išsilavinimas – aukštasis; Baigė Žemės ūkio kolegiją 1982 m.

2013 m. baigė Lietuvos Sporto universitetą

Gimnazijoje dirba nuo 2006 metų

Kontaktai

(8 37) 20 85 33

kjjg.ukis@gmail.com

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-21