UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS
Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis patvirtinta Kauno Jono Jablonskio gimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. V-216
 

Ugdymo turinio atnaujinimo komandos sudėtis
Komandos vadovas – direktorė Danguolė Miškinienė
Koordinatoriai: matematikos mokytojaLaimutė Jocienė
anglų kalbos mokytojaJūra Žiaukienė
lietuvių kalbos mokytojaLaima Gataveckienė
Nariai: istorijos mokytoja  Renata Gimžūnienė
biologijos mokytojaElena Gedvilienė
matematikos mokytojaAurelija Čeplevičienė
anglų kalbos mokytojasSaulius Skučas
lietuvių kalbos mokytojaJustina Rutkauskienė
fizinio ugdymo ir geografijos mokytoja Dovilė Šertvytienė
technologijų mokytojaIlona Murašovienė
rusų ir vokiečių kalbos mokytojaSalvija Elona Reveltaitė

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA). Kodėl atnaujinamos BP? 

Ugdymo turinio atnaujinimas
Bendrųjų programų diegimo tyrimas
Kompetencijos
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą
Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai
Vykusių renginių (susitikimų) sklaida

Naudingos nuorodos: 

https://www.mokykla2030.lt/
https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/
https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-raidos-apraso-rengeju-medziaga/
https://drive.google.com/file/d/1M0rST1Xvhexahs_h_dG9FF_8I_zmqAyD/view
https://www.schooleducationgateway.eu/lt/pub/resources/toolkitsforschools/subarea.cfm?sa=7  

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-01-19

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian