Tyrimai, analizės, apklausos

Mokinių apklausa NŠA 2019

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2018

Mokinių apklausa NMVA 2018

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018

Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenės narių apklausa apie nuotolinio ugdymo įgyvendinimą

Emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotolinio mokymo(si) metu

Emocinės aplinkos kolektyve tyrimas 2018 m.

Asmenybės tipo ir profesinio kryptingumo ryšio nustatymas dž. Holando metodika 2018 m.

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2017 m.

„IQES online Lietuva“ apklausa 2016 m.

„IQES online Lietuva“ apklausa 2015 m.

Viešųjų paslaugų tyrimas