Tyrimai, analizės, apklausos

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2021

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2021

Mokinių apklausa 2021

Mokytojų apklausa 2021

Tėvų, globėjų apklausa 2021

Apklausa apie nuotolinį ugdymą 2020, lapkritis

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2020

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2020

Patyčių mastas Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje 2020

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2019

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2019

Mokinių apklausa NŠA 2019

Tėvų, globėjų apklausa NŠA 2019

Gimnazijos veiklos kokybės platusis (visuminis) įsivertinimas 2018

Mokinių apklausa NMVA 2018

Tėvų, globėjų apklausa NMVA 2018

Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenės narių apklausa apie nuotolinio ugdymo įgyvendinimą

Emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotolinio mokymo(si) metu

Emocinės aplinkos kolektyve tyrimas 2018 m.

Asmenybės tipo ir profesinio kryptingumo ryšio nustatymas dž. Holando metodika 2018 m.