Tyrimai, analizės, apklausos

Emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotolinio mokymo(si) metu

Emocinės aplinkos kolektyve tyrimas 2018 m.

Asmenybės tipo ir profesinio kryptingumo ryšio nustatymas dž. Holando metodika 2018 m.

Naujai atvykusių mokinių adaptacija 2017 m.

Naujai atvykusių mokinių adaptacijos tyrimas

„IQES online Lietuva“ apklausa 2016 m.

„IQES online Lietuva“ apklausa 2015 m.

Viešųjų paslaugų tyrimas