Gimnazijos nuostatai

Atsisiųsti

Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles

Atsisiųsti

Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011 m. redakcija)

Atidaryti naršyklėje

Valstybinė švietimo 2013-2022 metų strategija (projektas)

Atsisiųsti

Pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008 m.)

Atidaryti naršyklėje

Vidurinio ugdymo bendrosios programos (2011 m.)

Atidaryti naršyklėje

Bendrieji ugdymo planai (2015–2016 ir 2016–2017 m.m)

Atsisiųsti

Lietuvos higienos norma (2011 m.)

Atidaryti naršyklėje

Švietimo aprūpinimo standartai (2011 m.)

Atsisiųsti

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2012 m.)

Atidaryti naršyklėje

Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2011 m.)

Atidaryti naršyklėje

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-08