Teisės aktai

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS GIMNAZIJOS VEIKLĄ:

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tei

Teisės aktų projektai

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/teisesaktuprojektai

Tyrimai ir analizės

Aktualių tyrimų ir analizių nėra.

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/tyrimai-ir-analizes

Teisės aktų pažeidimai

SEIMO KONTROLIERIŲ PAŽYMOS

Nėra.

VALSTYBĖS KONTROLIERIŲ SPRENDIMAI

Nėra.

TEISMO SPRENDIMAI

Nėra.

TARNYBINIAI NUSIŽENGIMAI

Nėra.

https://www.smm.lt/web/lt/teisesaktai/teisesaktupazeidimai

Teisinio reglamentavimo stebėsena

https://www.smm.lt/web/lt/teisine-reguliavimo-stebesena

KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJOS PEDAGOGŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-06-04

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas