Tarptautinis išsilavinimas Jono Jablonskio Gimnazijoje

2018-02-20

Lietuvos mokyklose užsienio kalboms kasmet skiriama vis daugiau dėmesio, vis populiaresnis tampa įvairių dalykų mokymas(is) užsienio kalba, nes daugiakultūrėje Europoje daugiakalbystė – tai labai svarbus ir reikšmingas įgūdis, kuriam išugdyti reikia daug laiko ir pastangų.

Kauno Jono Jablonskio gimnazija, pirmą kartą mokiniams duris atvėrusi 1931m. rugsėjo 1 d., iki pat šių dienų išsaugojo gilias anglų kalbos dėstymo tradicijas. Jau 1965 m. buvo įvestas sustiprintas anglų kalbos mokymas, mokyklos direktorius Vytautas Dagys mokė fizikos anglų kalba, o anglų kalbos mokytojai dėstė angliškai geografiją ir anglų bei amerikiečių literatūrą.

Šis ruduo gimnazijai svarbus tuo, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Kauno Jono Jablonskio gimnazija grįžta prie ištakų ir kviečia būsimus devintų klasių moksleivius mokytis dvikalbio mokymo klasėje. Tai ypač aktualu iš emigracijos atgal į Lietuvą grįžusiems moksleiviams ne tik dėl anglų kalbos, bet ir dėl specialistų, turinčių tarptautinio mokymosi ir studijų patirties. Dvikalbio mokymo esmė – skatinti mokinius domėtis užsienio kalbomis, lavinti globalaus ir kritinio mąstymo bei tarpkultūrinės komunikacijos gebėjimus, supažindinti mokinius su moksline kalba, atskirų mokslo sričių terminologija bei suteikti mokslinės kalbos pagrindus.

Mokykloje bus formuojama viena gimnazijos klasė, kurioje akademiniai dalykai bus dėstomi anglų kalba.. Ypatingas dėmesys bus skiriamas kritinio mąstymo lavinimui, nuostatų apie save ir supantį pasaulį keitimui įvairiose savanorystės ir socialinėse veiklose. Jablonskiečiai įgys gebėjimų ir sustiprins savo vertybines nuostatas, kurios padės kiekvienam tapti aktyviu ir atsakingu pasaulio piliečiu.

Mokiniai turės galimybę mokytis ir kitų užsienio kalbų: tęsti vokiečių, rusų kalbų mokymąsi arba rinktis integruotą vokiečių kalbos ir dalyko kursą. Galima bus pradėti mokytis ispanų, prancūzų, skandinavų, hebrajų kalbų. Mokykloje bus toliau vykdomi tarptautiniai eTwinning,  Comenius projektai, Erasmus+, FLEX ir ASSIST mainų programos, kuriose noriai dalyvauja gimnazistai. Dviejų metų trukmės dvikalbio gimnazistų mokymo programa – įžanga į tarptautinio bakalaureto programą, kurios diplomą pripažįsta viso pasaulio aukštosios mokyklos įskaitant ir Lietuvos universitetus.

Dvikalbis mokymas truks 2 metus (9 ir 10 klasėje), o nuo 11 klasės mokiniai turės galimybę mokytis pirmoje tarptautinio bakalaureto (International Baccalaureate) klasėje. Nuo 2020 metų Jono Jablonskio gimnazija planuoja tapti penkta mokykla Lietuvoje, teiksiančia tarptautinį išsilavinimą. Tarptautinio bakalaureto mokymas – visame pasaulyje egzistuojantis mokyklų tinklas. Mokinys pagal šią programą gali mokytis visur, kur jis bebūtų, Lietuvoje, Lenkijoje, Tailande, Ispanijoje ar Ganoje. Galutinis mokymo rezultatas – asmenybė, kuri mąsto tarptautiškai ir globaliai, domisi žmogumi ir aplink esančiu pasauliu, atvira, komunikuojanti, rūpestinga ir nebijanti rizikuoti.Tarptautinio bakalaureato programoje visos disciplinos, išskyrus lietuvių kalbą ir literatūrą, yra mokomos anglų kalba. Tai dvejų metų programa, skirta 11–12 klasių moksleiviams.

Norinčius mokytis mūsų gimnazijoje mokinius kviečiame lankyti parengiamuosius kursus, o būsimųjų gimnazistų tėvelius bei visus besidominčius gimnazijos teikiamomis galimybėmis mokytis pagal dvikalbio ugdymo programą kviečiame detaliau susipažinti su šia naujove ir dalyvauti susitikimuose su gimnazijos atstovais š.m. kovo 24 d. ir balandžio 28 d. (šeštadieniais), 9 val. gimnazijos aktų salėje.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-04-18

Accessibility
Copy link