Tarpmokyklinė diskusija „Virtualus gyvenimas”

2011-04-06

Balandžio 6 d. gimnazijoje vyko mokinių parlamento inicijuota tarpmokyklinė diskusija „Virtualus gyvenimas”, kurioje dalyvavo Kauno Jono Jablonskio, „Saulės” bei VDU „Rasos” gimnazistai. Prie diskusijos sutiko prisijungti Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Marketingo katedros socialinių mokslų daktaras Rimantas Gatautis, kuris skaitė pranešimą „Visuomenė 2.0″ bei Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakulteto dekanė docentė Daiva Vitkutė-Adžgauskienė, lektorius Vytautas Barzdaitis ir multimedia projektus vykdantis studentas Edvinas Bazevičius, kurie pristatė pranešimą apie virtualaus pasaulio teikiamas galimybes.

Gimnazistai, išklausę svečių pranešimus, toliau dirbo atskirose grupelėse pagal šias temas: socialiniai tinklapiai ir bendravimas internetu; prekyba internetu; mokslai internetu; priklausomybė nuo kompiuterio ir interneto. Mokiniai aktyviai išsakė savo nuomonę apie interneto ir informacinių technologijų teikiamą naudą bei galimas grėsmes. Apibendrinant visas išsakytas mintis, galima teigti, jog interneto nauda yra neabejotina, tačiau kiekvienas privalo būti atsakingas už savo veiksmus kibernetinėje erdvėje

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-30

Prieinamumas
Copy link