Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vaiko saugumas ir gerovė. Socialinė pedagogė gimnazijoje atlieka šias veiklas:

Vykdo prevencinį darbą

– Individualiai konsultuoja sunkumų turinčius mokinius
– Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus su mokiniais susijusiais klausimais
– Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams sprendžiant konfliktus
– Skaito pranešimus ir/ar paskaitas mokiniams, jų tėvams, pedagogams
– Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje
– Inicijuoja prevencijos programas mokiniams, dalyvauja su mokiniais projektuose, programose

Organizuoja socialinių paslaugų vaikui teikimą

– Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Atsisiųsti

– Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Kauno rajone, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal

Pavežėjimo tvarka

Atsisiųsti

Vykdo socialinį mokinių ugdymą

– Rengia ir vykdo mokinių socializacijos programą „Būkime draugiški“
– Skaito paskaitas ir šviečia mokinius psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, ankstyvų lytinių santykių prevencijos ir kitomis temomis

Vykdo informacinį darbą

– Pristato socialinio pedagogo veiklą mokyklos mokytojams, tėvams, mokiniams, steigėjui
– Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose ir esant poreikiui rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis
– Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius
– Inicijuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius

Atlieka tiriamąjį darbą

– Tiria socialinius poreikius ir reiškinius, juos pristato gimnazijos bendruomenei ir teikia rekomendacijas

Gimnazijos socialine pedagogė

Inga Žumbienė

Socialinė pedagogė

8-683-62140

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-09-03