Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė, kurios pagrindinis veiklos tikslas – vaiko saugumas ir gerovė. Socialinė pedagogė gimnazijoje atlieka šias veiklas:

Vykdo prevencinį darbą

– Individualiai konsultuoja sunkumų turinčius mokinius
– Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus su mokiniais susijusiais klausimais
– Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams sprendžiant konfliktus
– Skaito pranešimus ir/ar paskaitas mokiniams, jų tėvams, pedagogams
– Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje
– Inicijuoja prevencijos programas mokiniams, dalyvauja su mokiniais projektuose, programose

Organizuoja socialinių paslaugų vaikui teikimą

– Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje

Nemokamo maitinimo organizavimo tvarka

Atsisiųsti

– Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Kauno rajone, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal

Pavežėjimo tvarka

Atsisiųsti

Vykdo socialinį mokinių ugdymą

– Rengia ir vykdo mokinių socializacijos programą „Būkime draugiški“
– Skaito paskaitas ir šviečia mokinius psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos, ankstyvų lytinių santykių prevencijos ir kitomis temomis

Vykdo informacinį darbą

– Pristato socialinio pedagogo veiklą mokyklos mokytojams, tėvams, mokiniams, steigėjui
– Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose ir esant poreikiui rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis
– Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius
– Inicijuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius

Atlieka tiriamąjį darbą

– Tiria socialinius poreikius ir reiškinius, juos pristato gimnazijos bendruomenei ir teikia rekomendacijas

Gimnazijos socialine pedagogė

Inga Žumbienė

Socialinė pedagogė

8-683-62140

Pastarosios savaitės kelia mums visiems nemažai iššūkių. Jeigu turite klausimų ar tiesiog nerimaujate dėl savo savijautos, kviečiame susisiekti su gimnazijos pagalbos vaikui specialistais. Karantino metu emocinę paramą nuotoliniu būdu gimnazijos bendruomenės nariams teikia psichologė Diana Naikauskė ir socialinė pedagogė Inga Žumbienė. Konsultacijos gali vykti:

• Vaizdu. Konsultavimas internetu vaizdo pokalbiu.
• Balsu. Konsultavimas telefonu ar balso pokalbiu.
• Tekstu. Atsakymai į klausimus elektroniniu paštu, e. dienynu.

Dėl nuotolinių konsultacijų būtina susitarti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais:
Su gimnazijos socialine pedagoge Inga Žumbiene galima susisiekti darbo dienomis 8:00 – 15:30 val. kontaktais:
Telefono nr.: 8-683-62140
El. paštu: soc.pedagogas@jablonskis.kaunas.lm.lt
Per manodienynas.lt sistemą parašant asmeninę žinutę.

Su gimnazijos psichologe Diana Naikauske galima susisiekti darbo dienomis 8:00 – 16:30 val. kontaktais:
Telefono nr.: 8-683-69840
El. paštu: diana.naikauske@gmail.com
Per manodienynas.lt sistemą parašant asmeninę žinutę

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-03-25