Gimnazijos psichologo darbo tikslas – rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo veikla

– Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais
– Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais
– Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais
– Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti
– Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas
– Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius
– Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti
– Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokose stebėjimą
– Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narė
– Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą
– Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

Kada eiti pas psichologą?

– kai pasijunti vienišas, nesuprastas
– kai nesutari su tau svarbiais žmonėmis
– kai trūksta pasitikėjimo savimi
– kai suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižudybę
– kai patyri rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos)
– kai kažko labai nerimauji, bijai
– kai nebenori mokytis
– kai nori labiau pažinti save
– kai nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų
– kai turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti

Gimnazijos psichologė

Diana Naikauskė

Gimnazijos psichologė

+370 683 69840

diana.naikauske@gmail.com

Psichologės priėmimo valandos 407 kabinete

Savaitės dienaDarbo laikas
12.00 – 12.30 pietų pertrauka
Pirmadienis9.00 – 14.00
Antradienis9.00 – 12.00
Trečiadienis10.30 – 15.00
Ketvirtadienis9.00 – 14.00
Penktadienis9.00 – 13.30

STEP programa

Mieli 6-12 metų vaikų tėveliai!

• Norėtumėte geriau suprasti savo vaiką?
• Stengiatės ugdyti jo savigarbą ir pasitikėjimą savimi?
• Nuolat ieškote humaniškų, bet veiksmingų drausminimo būdų?
• Svajojate išlaikyti artimą, šiltą ryšį su savo vaiku, kuris bėgant metams tik stiprėtų?
• Norėtumėte padrąsinti savo vaiką ir save?

Esate kviečiami į STEP programos užsiėmimus, kurie prasidės 2019 kovo 5 dieną.

STEP programa – tai 9 tėvų grupės susitikimai, kurie vyksta kartą per savaitę. Kiekvieno susitikimo trukmė – 2 valandos. Pirmasis grupės užsiėmimas 2019 kovo 5 dieną., 18 val. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje (Aušros g. 3, Kaunas). Užsiėmimus ves STEP programos vadovė psichologė Diana Naikauskė. Skubėkite registruotis, grupėje tėvų skaičius ribotas, užsiėmimų ciklas nemokamas. Tėveliams tereikia įsigyti STEP tėvų knygą ir sumokėti vienkartinį STEP dalyvio mokestį (iš viso 17€ vienam asmeniui ar 22€ porai).

Norinčius dalyvauti prašome užpildyti registracijos formą (iki kovo 1 d.): http://bit.ly/2SEglh8

Užsiėmimai tėvams padeda įgyti įgūdžių bei pasitikėjimo savo gebėjimais ugdyti laimingą, sveiką,
pasitikintį savimi, linkusį bendradarbiauti ir atsakingą vaiką.

Daugiau informacijos telefonu: 868670198 arba el. paštu diana.naikauske@gmail.com
Informacija apie STEP grupes www.stepgrupes.lt

Mūsų gimnazijoje dalyvavusių programoje (2018 m.) tėvelių atsiliepimai apie užsiėmimus:
„Dalyvaudama grupėje jaučiausi ne viena, susidurianti su vaikų auklėjimo, bendravimo su vaikais
sunkumais, dalindamasi savo gyvenimiškomis situacijomis su kitais grupės nariais jaučiausi palaikoma.“
„STEP programa padėjo man kitaip pamatyti savo vaikus ir santykį su jais sužinojau kokius elgesio tikslus
turi vaikai, kaip svarbu juos drąsinti, jų klausytis, kviesti bendradarbiauti.“
„Santykiai pagerėjo, atrodo, kad suprantame vienas kitą labiau. Mažiau pykčio priepuolių. Visi išbandyti
būdai suveikė. Vaikas daugiau atsiskleidžia, išsipasakoja.“
„Labai gera patirtis, įgijau papildomų „įrankių“, kurie padeda pozityviai bendrauti su vaikais ir juos
auklėti.“
„Suteikė labai teigiamos patirties, žinių, naujų įgūdžių bendravimui su vaikais.“
„Tai ne tik įgūdžių tobulinimas, bet ir gebėjimas geriau suprasti vaikus ir rasti būdų su jais bendrauti.“
„Labai gera ir naudinga patirtis. Teisinga metodika ir patarimai, padedantys vaikų auklėjime ir ryšio
stiprinime su vaiku.“

TEORINIAI – PRAKTINIAI TĖVŲ MOKYMAI GIMNAZIJOJE

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-05-07