Gimnazijos psichologo darbo tikslas – rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo veikla

– Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais
– Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais
– Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais
– Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti
– Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas
– Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius
– Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti
– Atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokose stebėjimą
– Bendradarbiauja su mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais, gimnazijos administracija, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, yra mokyklos Vaiko Gerovės komisijos narė
– Palaiko ryšius su įvairiomis institucijomis, teikiančiomis psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą
– Organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones bei programas.

Kada eiti pas psichologą?

– kai pasijunti vienišas, nesuprastas
– kai nesutari su tau svarbiais žmonėmis
– kai trūksta pasitikėjimo savimi
– kai suabejoji gyvenimo prasme, kyla minčių apie savižudybę
– kai patyri rimtų sukrėtimų (avarija, artimųjų netektis, smurtas, tėvų skyrybos)
– kai kažko labai nerimauji, bijai
– kai nebenori mokytis
– kai nori labiau pažinti save
– kai nežinai, kokia profesija Tau labiausiai tiktų
– kai turi klausimų ir nėra su kuo pasitarti

Gimnazijos psichologė

Diana Naikauskė

Gimnazijos psichologė

+370 683 69840

diana.naikauske@gmail.com

Psichologės priėmimo valandos 407 kabinete

Savaitės dienaDarbo laikas
12.00 – 12.30 pietų pertrauka
Pirmadienis9.00 – 14.00
Antradienis9.00 – 12.00
Trečiadienis10.30 – 15.00
Ketvirtadienis9.00 – 14.00
Penktadienis9.00 – 13.30

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-20