Informacija apie mokinių priėmimą į Kauno Jono Jablonskio Gimnaziją

Mokinių priėmimą į gimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2020 metais prašymų priimti mokytis gimnazijoje pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priėmimo pradžios data ir laikas bus nustatytas Kauno miesto tarybos posėdyje, kuriame nustatomas klasių skaičius ir mokinių skaičius klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius ir vaikų skaičiaus vidurkis grupėse kitiems mokslo metams.
Kauno miesto tarybai nustačius 2020 metų prašymų priėmimo pradžios datą ir laiką nedelsiant apie tai paskelbsime savo gimnazijos interneto puslapyje.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-02-20