Poetė Violeta Palčinskaitė sugrįžo į savo mokyklą

2014-05-06

Balandžio 30 dieną mūsų gimnazijoje vyko susitikimas su mylima poete Violeta Palčinskaite. Jablonskiečiai šventės ypač laukė, nes Violeta Palčinskaitė-šios mokyklos mokinė. Todėl, pasak poetės, grįžimas į savo vaikystę ir jaunystę ypač jaudina. Gerbiamą viešnią jautriais žodžiais pasveikino vienuoliktokai. Šiltai, jaudinančiai, perfrazuojant poetės eilėraščius, skambėjo šių gimnazistų žodžiai.

Vėliau buvo parodytas moksleivių sukurtas filmas apie mūsų mokyklą. Poetė galėjo palyginti savo ir dabartinę mokyklą. Atlikę gimnazijos dainą, mokiniai klausėsi interviu su poete. Pirmokė Gabija atliko žurnalistės vaidmenį ir uždavė poetei daug klausimų-apie gyvenimą ir žinoma, kūrybą. Įstrigo viešnios prisiminimai apie savo tėvus, kurie, pasak poetės, labai gerbė ir mylėjo vienas kitą. Tai vaikui didžiulė laimė-poetei gražiausias vaikystės prisiminimas – tėvų juokas, kurį ji girdėdavo prieš miegą, todėl ir pati jautėsi laiminga. Vaikystę nuspalvina ir pasakos, kurias seka tėvai ar seneliai. Mėgstamiausias pasakų kūrėjas iki šiol (net ir dabar, pasak poetės, ant jos stalo guli šio autoriaus pasakų knyga) yra Hansas Kristianas Andersenas. Turbūt todėl poetės kūryba taip susijusi su šiuo kūrėju. Trečių gimnazijos klasių mokiniai puikiai interpretavo poetės eilėraštį, sukurtą remiantis būtent šio poeto pasaka, ,,Mergaitė su degtukais”. Dešimtokės Severina ir Guoda perskaitė labai populiarius eilėraščius ,,Kristiano daina” (iš pjesės ,,Kristiano Anderseno rožė”) bei ,,Baltas eilėraštis”. Abiturientai Beatričė ir Vitalijus atliko Violetos Palčinskaitės eilėraščio poetinę muzikinę kompoziciją.

Renginys pavyko. Tą gali paliudyti ir šventės dalyviai-pirmokai ir antrokai. Labai gaila, kad, kaip sakė šventės iniciatorė direktoriaus pavaduotoja Nijolė Stočkuvienė, mūsų aktų salėje telpa labai mažai mokinių, nes norinčių dalyvauti buvo daug. Na, o tie laimingieji-geriausieji pirmokai ir
antrokai-buvo pagerbti, nes pamatė ir išgirdo labai talentingą lietuvių poetę Violetą Palčinskaitę, baigusią tą pačią mokyklą, kurioje ir jie mokosi. Poetę, nuspalvinusią daugelio vaikystę pasakos žodžiais:, ,Sukūrei mane, Kristianai keistuoli, iš nieko. /Iš sapno kaip žėrinčio sniego, Dabar aš po kabančiu pasakos tiltu/ Degtuką įžiebsiu…” (,,Mergaitė su degtukais”).

Smagu sugrįžti į vaikystės pasakų pasaulį-ypač kai į jį parveda tokie talentingi poetai, kokia yra gerbiama gimnazijos viešnia Violeta Palčinskaitė.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-27

Prieinamumas
Copy link