Penktadienį nuskambėjo finalinis gimtosios kalbos savaitės akordas

2017-12-19

Išaukštinkime žodį, motinų į lūpas mums įdėtą.
Jis šventas it viltis, jis – lūkestis, gyvybės versmę lietęs.
Girdi, kaip ošia jo garsai? Ir amžių aidas, ir dangus.
Išaukštinkime žodį, motinų į lūpas mums įdėtą.

Šiais poeto Gintauto Iešmanto žodžiais prasidėjo baigiamasis kalbos savaitės, skirtos Jonui Jablonskiui pagerbti, renginys. Apibendrinti turėjome daug ką. Už puikias gimtosios kalbos žinias bei dalyvavimą kalbos savaitės renginiuose buvo apdovanota per 40 gimnazistų. Nuskambėjo daug prasmingų žodžių apie kalbą, knygų skaitymo džiaugsmą. Buvo įvardintos skaitomiausios šių metų knygos. Mokinius šiemet labiausiai sužavėjo Rūtos Šepetys romanas ,,Tarp pilkų debesų”, E.M.Remarko romanas ,,Trys draugai” bei R.Bacho knyga ,,Džonatas Livingstonas žuvėdra”. Jablonskiečiai buvo raginami garsinti savąją gimnaziją, puoselėti gimtąjį žodį.

Dėkojame visiems, padėjusiems organizuoti šventę. Nuostabu, kad gimnazijoje yra tiek daug žmonių, suvokiančių, kad didžiuotis gimtąja kalba yra kiekvieno save gerbiančio lietuvio pareiga.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-12-19

Prieinamumas
Copy link