Justina Raugevičienė

Neformalaus švietimo mokytoja (meninis ugdymas)

xxx

Arminas Raugevičius

Neformalaus švietimo mokytojas (meninis ugdymas)

xxx

Andrius Žutautas

Fizikos mokytojas

xxx

Rūta Gaulienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

xxx

Virginija Zlotkė

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Vilma Gydaitė

Dailės ir technologijų mokytoja

xxx

Justas Paulikas

Ekonomikos ir pilietinio ugdymo mokytojas

xxx

Ineta Kaškonaitė

Fizikos mokytoja

xxx

Aida Rudokaitė

Biologijos mokytoja

xxx

Vaida Matulevičiūtė

Chemijos mokytoja

xxx

Estera Dmitrenko

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Smiltė Matulionytė

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Martyna Beinarytė

Šokių mokytoja

xxx

Rita Antanavičienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų k. ir literatūra

Rolandas Babraitis

Neformaliojo švietimo vyresnysis mokytojas

Kultūros švietimo darbuotojas, mokytojo profesinė kvalifikacija

Nijolė Viktorija Bakšienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Vadybos bakalauras, edukologijos magistras

Nijolė Baliukevičienė

Etikos mokytoja metodininkė

Istorijos bakalauras, etikos mokytojo kvalifikacija

Janina Bejerienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Chemijos dėstytojas

Jūratė Blažienė

Fizikos mokytoja ekspertė

Fizikos mokytojas

Nina Botyrienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba ir literatūra

Danguolė Daugirdaitė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika

Tomas Domarkas

Kūno kultūros mokytojas ekspertas

Kūno kultūros mokytojas, edukologijos magistras

Laima Gataveckienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

Elena Gedvilienė

Biologijos mokytoja ekspertė

Chemijos ir biologijos mokytojas

Renata Gimžūnienė

Istorijos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Istorikas, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojas, vokiečių kalba

Laimutė Jocienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, matematikos magistras

Rytis Jezukevičius

Anglų kalbos mokytojas metodininkas, etikos mokytojas

Anglų filologija, pedagogo kvalifikacija, filosofijos magistras

Rimantas Kekys

Technologijų mokytojas ekspertas

Techninės disciplinos mokytojas

Vitalija Krikščiūnienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematikos mokytojo, dėstytojo kvalifikacija

Jovyta Kumpienė

Informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Matematikos dėstytojas, informatikos diplomuotas mokytojas

Nijolė Moliejienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologijos ir žemės ūkio darbų mokytojas

Rita Norkutė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba ir literatūra, užklasinio darbo metodininkas

Violeta Obelieniūtė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika ir informatika

Inga Račaitytė

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija, mokytojo kvalifikacija

Sonata Radžiūnaitė

Muzikos mokytoja metodininkė

Choro dirigentas, muzikos mokytojas

Vaiva Ramanauskiene

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūros dėstytojas

Salvija Elona Reveltaitė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, vokiečių kalbos filologas

Ingrida Rinkevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių filologija, lietuvių filologijos magistras

Rūta Šmulkštienė

Prancūzų kalbos mokytoja

Prancūzų kalbos filologė

Asta Saulienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorijos mokytoja

Dalia Sudarienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Bibliotekininkė, bibliografė, lietuvių kalbos mokytojas

Nijolė Svitojienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Inžinierius technologas, Chemijos mokytojas

Justina Rutkauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja

Lietuvių filologija, lietuvių kalbos mokytoja

Irena Šeiko

Technologijų mokytoja metodininkė

Inžinierius technologas, mokytojo profesinė kvalifikacija

Dovilė Šertvytienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja

Sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, edukologijos magistras

Nijolė Marija Tikuišienė

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Rusų kalbos ir literatūros filologas dėstytojas, filologas, anglų kalbos ir literatūros dėstytojas

Gabrielius Velička

Tikybos vyresnysis mokytojas

Religijos mokslų bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistras

Ričardas Venskūnas

Dailės mokytojas metodininkas

Dailės, braižybos ir darbų mokytojas

Viktorija Vilkevičienė

Dailės ir fotografijos mokytoja

Dailės bakalauras, dailės ir technologijų pedagogo kvalifikacija, dailės magistras

Jūra Žiaukienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Pradinio mokymo pedagogika ir darbai, anglų filologijos mokytojas

Ugnė Žirgulė

Teatro vyresnioji mokytoja

Aktorė, menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo kvalifikacinė kategorijas

Daiva Vaikšnienė

Informatikos mokytoja metodininkė

Informatikos mokytoja

Saulius Skučas

Anglų kalbos mokytojas metodininkas

Anglų kalbos mokytojas

Jūratė Zybartienė

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Anglų kalbos mokytojas

Lina Šapkauskienė

Vokiečių, rusų kalbų mokytoja metodininkė

Vokiečių, rusų kalbų mokytoja

Kristina Gimpelson

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Rasa Pranevičienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorijos mokytoja metodininkė

Doc. Aušra Rutkienė

Matematikos mokytoja

Matematika

Dr. Simonas Šabanovas

Geografijos mokytojas ekspertas

Matematika

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-03-17