Andrius Žutautas

Fizikos mokytojas

xxx

Aida Rudokaitė

Biologijos mokytoja

xxx

Arminas Raugevičius

Neformalaus švietimo mokytojas (meninis ugdymas)

xxx

Asta Saulienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorijos mokytoja

Doc. Aušra Rutkienė

Matematikos mokytoja

Matematika

Bernadeta Brazaitytė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

xxx

Daiva Vaišnorienė

Matematikos mokytoja metodininkė

xxx

Daiva Vaikšnienė

Informatikos mokytoja metodininkė

Informatikos mokytoja

Dalia Sudarienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Bibliotekininkė, bibliografė, lietuvių kalbos mokytojas

Dovilė Šertvytienė

Kūno kultūros mokytoja metodininkė, geografijos mokytoja

Sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, edukologijos magistras

Elena Gedvilienė

Biologijos mokytoja ekspertė

Chemijos ir biologijos mokytojas

Gintaras Digaitis

Informacinių technologijų mokytojas

xxx

Ieva Vasiliauskienė

Tikybos mokytoja metodininkė

xxx

Ineta Švenienė

Fizikos mokytoja

xxx

Inga Račaitytė

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorija, mokytojo kvalifikacija

Inga Simončiuk

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Ingrida Rinkevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių filologija, lietuvių filologijos magistras

Irena Šeiko

Technologijų mokytoja metodininkė

Inžinierius technologas, mokytojo profesinė kvalifikacija

Irma Spūdytė

Informacinių technologijų mokytoja

xxx

Janina Bejerienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Chemijos dėstytojas

Jovyta Kumpienė

Informacinių technologijų mokytoja ekspertė

Matematikos dėstytojas, informatikos diplomuotas mokytojas

Jurgita Valentukonienė

Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja

xxx

Justina Rutkauskienė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

Lietuvių filologija, lietuvių kalbos mokytoja

Jūratė Blažienė

Fizikos mokytoja ekspertė

Fizikos mokytojas

Jūra Žiaukienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Pradinio mokymo pedagogika ir darbai, anglų filologijos mokytojas

Jūratė Zybartienė

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Anglų kalbos mokytojas

Kęstutis Tamošaitis

Ekonomikos mokytojas ekspertas

xxx

Kristina Gimpelson

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Kristina Keturakytė

Psichologijos mokytoja

xxx

Laima Gataveckienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojas

Laimutė Jocienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematika, matematikos magistras

Laimutė Rumbienė

Prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

xxx

Lina Šapkauskienė

Vokiečių, rusų kalbų mokytoja metodininkė

Vokiečių, rusų kalbų mokytoja

Loreta Petrauskaitė

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų mokytoja

xxx

Mečislovas Valatkevičius

Anglų kalbos mokytojas

xxx

Lanza Stefano

Italų kalbos mokytojas

xxx

Nijolė Viktorija Bakšienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Vadybos bakalauras, edukologijos magistras

Nijolė Marija Tikuišienė

Anglų kalbos mokytoja ekspertė

Rusų kalbos ir literatūros filologas dėstytojas, filologas, anglų kalbos ir literatūros dėstytojas

Nijolė Baliukevičienė

Etikos mokytoja metodininkė

Istorijos bakalauras, etikos mokytojo kvalifikacija

Nijolė Svitojienė

Chemijos mokytoja metodininkė

Inžinierius technologas, Chemijos mokytojas

Nijolė Moliejienė

Biologijos mokytoja metodininkė

Biologijos ir žemės ūkio darbų mokytojas

Nina Botyrienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Lietuvių kalba ir literatūra

Nomeda Alijauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

xxx

Rasa Pranevičienė

Istorijos mokytoja metodininkė

Istorijos mokytoja metodininkė

Renata Gimžūnienė

Istorijos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Istorikas, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojas, vokiečių kalba

Ričardas Venskūnas

Dailės mokytojas metodininkas

Dailės, braižybos ir darbų mokytojas

Rimantas Kekys

Technologijų mokytojas ekspertas

Techninės disciplinos mokytojas

Rita Antanavičienė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė

Rusų k. ir literatūra

Rita Norkutė

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalba ir literatūra, užklasinio darbo metodininkas

Rytis Jezukevičius

Anglų kalbos mokytojas metodininkas, etikos mokytojas

Anglų filologija, pedagogo kvalifikacija, filosofijos magistras

Rūta Šmulkštienė

Prancūzų kalbos mokytoja

Prancūzų kalbos filologė

Salvija Elona Reveltaitė

Rusų kalbos mokytoja metodininkė, vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja

Filologas, rusų kalbos ir literatūros dėstytojas, vokiečių kalbos filologas

Saulius Skučas

Anglų kalbos mokytojas ekspertas

Anglų kalbos mokytojas

Smiltė Matulionytė

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Dr. Simonas Šabanovas

Geografijos mokytojas ekspertas

Matematika

Sonata Radžiūnaitė

Muzikos mokytoja metodininkė

Choro dirigentas, muzikos mokytojas

Tomas Domarkas

Kūno kultūros mokytojas ekspertas

Kūno kultūros mokytojas, edukologijos magistras

Ugnė Žirgulė

Teatro vyresnioji mokytoja

Aktorė, menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pedagogo kvalifikacinė kategorijas

Valdas Žiemys

Informacinių technologijų mokytojas

xxx

Vaida Matulevičiūtė

Chemijos mokytoja

xxx

Vaiva Ramanauskiene

Kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūros dėstytojas

Vilma Gydaitė

Dailės ir technologijų mokytoja

xxx

Viktorija Bitkevičienė

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Virginija Zlotkė

Anglų kalbos mokytoja

xxx

Viktorija Vilkevičienė

Dailės ir fotografijos mokytoja

Dailės bakalauras, dailės ir technologijų pedagogo kvalifikacija, dailės magistras

Vitalija Krikščiūnienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Matematikos mokytojo, dėstytojo kvalifikacija

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-04-26

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian