Padėka

2016-12-09

Dėkojame UAB „DEXTEROS“ generaliniam direktoriui ŽIDRUNUI GARŠVAI
už materialinę paramą, kuriant gimnazijos erdves.
Jūsų indėlis mums yra labai brangus.
Tegul nuolatiniai pokyčiai ir permainos mūsų gyvenime skatina Jus naujiems iššūkiams ir galimybėms.
Tegul Jūsų gerumas ir ateityje padeda siekiantiems mokslo ir žinių.

Gimnazijos bendruomenės vardu –
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas


Nijolė Viktorija Bakšienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-27

Prieinamumas
Copy link