Padėka

2016-12-09

Dėkojame buvusiems gimnazijos mokiniams
SIGUTEI ADOMAITYTEI ir ALGIRDUI ADOMAIČIUI
už materialinę paramą, kuriant gimnazijos erdves.
Jūsų indėlis mums yra labai brangus.

Mokyklos bendruomenės vardu –
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorės funkcijas
Nijolė Viktorija Bakšienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-27

Prieinamumas
Copy link