Jono Jablonskio gimnazija – gerosios patirties skleidėja tarptautinėje arenoje

2018-10-11

Š.m. spalio 10 d. mūsų gimnazijoje lankėsi gausus būrys švečių iš Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Italijos, Danijos, Rumunijos ir Ispanijos, kurie atvyko į Lietuvą įgyvendinti tarptautinį projektą su Kauno m. savivaldybe “Challenges of Regional Centres: Depopulation Control and Development – Best Practices”. Projekto metu jo dalyviai – vietinių savivaldų, vaivadijų, valstybinių ir nevyriausybinių organizacijų, švietimo centrų atstovai – sprendžia depopuliacijos (gyventojų mažėjimo) iššūkių klausimus, diskutuoja regioninės politikos klausimais bei ieško būdų sėkmingai padėti gyventojams veikti ir gyventi depopuliacijos iššūkių turinčiose vietovėse.

Mūsų gimnazijoje svečiams buvo pristatytas unikalaus mokyklos projekto – dvikalbio ugdymo klasės, kurioje šiuo metu mokosi 25 mokiniai – įgyvendinimo idėja, etapai, darbo su klase principai bei perspektyvos ateičiai. Projekto dalyviai taip pat supažindinti su tam tikrų dalykų dėstymo ypatumais (globaliojo švietimo principais, Europos tapatybės įtraukimu į ugdymo turinį), tarpdalykine integracija. Diskusijos dalyviai dalijosi patirtimi iš savo šalių, aptarė, su kokiomis problemomis bei iššūkiais susiduria. Diskutuota taip pat ir apie tai, kaip globalus švietimas gali padėti žmonėms susidoroti su kylančiomis depopuliacijos problemomis.
Anglų kalbos mokytojas Saulius Skučas

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-12-04

Prieinamumas
Copy link