1.Informacija apie veiklą nuotolinio mokymo metu

Atsisiųsti

2.Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

Atsisiųsti

3.Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

4.Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Atsisiųsti

5.Taikomos aplinkos

Atsisiųsti

6.Pamokų tvarkaraščiai

Atsisiųsti

7.Mokymo planai (teminiai planai, nuotolinio mokymo planai ir kt.)

Atsisiųsti

8.Kita svarbi informacija mokyklos bendruomenei

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-03-27