Nuotolinio mokymosi savaitė

2020-11-03

Gerbiami mokiniai ir tėveliai,

lapkričio 3 – 6 dienomis mokiniai mokysis nuotoliniu būdu Microsoft Office 365 Teams platformoje.

Yra parengtas sinchroninių (vaizdo) ir asinchroninių (savarankiško darbo) pamokų tvarkaraštis, kuris skelbiamas Teamsuose ir elektroniniame dienyne. Savarankiško darbo pamokų metu taip pat bus galima kreiptis į mokytojus, norint paklausti ar pasikonsultuoti.

Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitė pamokų laikas. Pamokos prasidės 9.00. Pamokų laiką galite rasti Teams‘uose, elektroniniame dienyne ir gimnazijos interneto svetainėje.
Primename, kad mokytojų konsultacijos vyks įprastu metu pagal tvarkaraštį.
Neformaliojo ugdymo užsiėmimai taip pat vyks Teams‘uose jiems paskirtu laiku. Paskatinkite vaikus dalyvauti kitokioje veikloje.
Svarbu, kad visa socialinė, pedagoginė ir psichologinė pagalba bus teikiama raštu ir vaizdo susitikimų metu.
Jei kyla klausimų, skambinkite drąsiai. Kontaktiniai telefonai ir direktoriaus pavaduotojų veiklos sritys yra nurodyti gimnazijos interneto svetainėje.

Būkime kantrūs, atidūs ir geranoriški.

Svarbiausia, būkime sveiki.

Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė

Nuotolinis mokymas

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-03-09

Accessibility
Copy link