Naujų iššūkių įveikimas – gimnazijos tobulėjimo įrodymas

2018-05-19

Kiekvienas subrendęs žmogus gali  patvirtinti plačiai paplitusią teoriją, kad jauna karta skiriasi nuo buvusios kartos. Tai visiškai suprantama, nes vystymosi progresas formuoja naują požiūrį į vertybes.

Šiandienos mokyklų bendruomenei – mokytojams, mokiniams ir jų tėvams – tenka patirti daug naujų išbandymų. Sparčiai vystosi naujų technologijų mokslas, keičiasi politinė situacija, pasaulis tampa be sienų. Mūsų vaikai gimė technologijų apsuptyje ir jau negali tobulėti ugdant juos neveiksmingais pasenusių vadovėlių metodais, negali gyventi pagal senus elgesio modelius, nes jie kitokie. Jeigu norime suprasti jauną kartą, su vaikais turime keistis ir mes. Mokytojas privalo mokytis visą gyvenimą, kaupti patirtį, labai gerai išmanyti savo dalyką ir būti pozityvus. Jono Jablonskio gimnazija nestokoja mokytojų profesionalų, kurie nebijo iššūkių ir tvirtai žengia koja kojon su naujovėmis. Rugsėjo mėnesį gimnazijos mokytojai ir mokiniai startavo su inovatoriškomis verslumo idėjomis, kurios ugdo ne tik ekonominį ir finansinį raštingumą, bet ir padės moksleiviams lengviau pasirinkti karjeros kelius, sėkmingiau studijuoti ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Novatoriškas projektas gimnazijoje pasiteisino, todėl 2018-2019 m.m. verlsumo klasėje pradės mokytis dar vieni devintokai.  Verslumo ugdymas mokykloje sietinas su karjerai svarbių socialinių įgūdžių lavinimu, bendravimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimo, laiko planavimo gebėjimų tobulinimu. Kartu ugdoma savimotyvacija, atvirumas naujovėms, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, gebėjimai pristatyti ir „parduoti“ savo idėjas, argumentuotai pateikti savo nuomonę. Tokie gebėjimai ir asmeninės savybės privalumu laikomi bet kuriame karjeros kelyje.  Neveltui gimnazijos verslumo klasės šūkis yra “Mokytis – išmokti, bendrauti – bendradarbiauti, pažinti – susipažinti”.

Dar vienas iššūkis, kurį tikimės įveikti su profesionalia gimnazijos pedagogų komanda – dvikalbis ugdymas. Mokykloje formuojamoje dvikalbio ugdymo klasėje, mokiniai mokysis pagal naujausią mokomąją medžiagą, kuri bus dėstoma anglų kalba. Būsimi gimnazistams bus pasiūlyti ir specializuoti anglų kalbos moduliai „Efektyvus rašymas“ (rašymo stiliai ir formatai, tekstų tipai, teksto analizės pagrindai, pastraipos kūrimas, laiškų ir rašinių tipai, kalbinės raiškos įvairovė, mokslinė ir publicistinė anglų kalba, rašytinė ir sakytinė kalba) bei „Žinojimas ir mokymasis“ (mokymosi stiliai, 7 intelektai, mokymosi metodai, pasaulio pažinimo būdai, tyrimų metodai, efektyvus intelektinių išteklių naudojimas, informacijos patikimumas ir validumas). Dvikalbio ugdymo turinyje bus taikomas globalus švietimo principas  – Lietuva pasaulyje, pasaulis – Lietuvoje:

• ugdysime asmenybės gebėjimą suprasti pasaulio iššūkius ir jų priežastis;
• padėsime suvokti savo pasirinkimų poveikio globaliems procesams;
• mokysimės prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
• skatinsime imtis veiksmų bei aktyviai bendradarbiauti kuriant teisingesnį pasaulį, grindžiamą abipuse pagarba ir supratimu.

Dvikalbėje gimnazijos klasėje mokytojai didelį dėmesį skirs tarpdalykinei integracijai. Naudodamiesi LR Bendrosiomis programomis išskaidys savo dalyko ugdymo turinį, jį integruos su užsienio kalbomis ir kitais dalykais:

• bendradarbiaus, o ne konkuruos su kolegomis, siekdami geresnių mokinių mokymosi pasiekimų;
• mokys vaikus rengti tarpdisciplinius projektus;
• bus sukurtos netradicinės mokymosi aplinkos ir situacijos, kuriose jie taps aktyviais, kūrybingais ir motyvuotais mokymosi proceso dalyviais.

Globalaus švietimo principai ir naujas ugdymo turinys dvikalbėje klasėje reikalauja ir naujos ugdymo proceso tvarkos visoje gimnazijoje. Nuo rugsėjo mėn. pamokos mokykloje vyks po 90 minučių. Tradiciškai mokykloje viena pamoka trunka 45 minutes, tačiau norint nuodugniai ir įvairiapusiškai įsigilinti į dėstomą dalyką, integruoti kelis dalykus reikia ilgesnės pamokos. Dvigubos pamokos leis mokytojams naudoti aktyvius mokymo metodus, mokiniai bus besikeičiančių veiklų aktyvūs dalyviai.

Dviejų metų trukmės dvikalbio gimnazistų mokymo programa bus įžanga į tarptautinio bakalaureto programą. Šiais metais Jono Jablonskio gimnazija   tapo Tarptautinio bakalaureato organizacijos (TBO) mokykla kandidate ir šiuo metu jau pradeda ruoštis tarptautinei akreditacijai! Nuo 2020 metų gimnazija kvies mokinius įgyti tarptautinį išsilavinimą tarptautinio bakalaureato klasėse! Permainos mokykloje pasiteisina tada, kai keičiasi visos bendruomenės požiūris į jas ir kai suvokiame, kad už permainas atsakingas kiekvienas iš mūsų.

„Mokykla esame patenkinti. Visi sumanymai, veiklos, kurios numatytos gimnazijoje, mus tenkina. Sėkmė, manau priklauso nuo pačio žmogaus ir gebėjimo bendrauti.“

I vk klasės mokinės mama Sandra Televičienė

„Ši mokykla sūnui padėjo atskleisti stipriąsias puses ne tik moksluose, bet ir užklasinėje veikloje. Suteikė galimybę gilinti žinias mylimose srityse, nes buvo ką pasirinkti iš būrelių ir siūlomų veiklų, ypač dėkinga esu už galimybę dalyvauti „The Duke of Edinburgh’s International Award“ (DofE) programoje, nes ji privertė Nerijų peržengti save labai įvairiose srityse. Dėl betarpiško bendravimo, palaikymo iš administracijos, padedant siekti savo asmeninių tikslų, (pavyzdžiui mokyklos lėšomis siunčiant mokytis į neakivaizdinę mokyklą ir kitus projektus) jam tapo lengviau atrasti kokiu keliu eiti baigus mokyklą. Buvo jaučiama pagalba, skatinimas siekti savo tikslų, jokiu būdu neribojamos, išklausomos idėjos ir pasiūlymai. Dėl to ir noriu, kad antras, jaunesnis sūnus testų mokslus būtent Jono Jablonskio gimnazijoje.“

IV c klasės mokinio mama Rasa Babrauskienė

“Man iš tiesų būtų labai sunku nusakyti, kokią metamorfozę aš išgyvenau per paskutinius 4 metus besimokydamas šioje gimnazijoje. Kaip ir nieko ypatingo nevyko, bet tiesiog buvau terpėje, kuri netrukdė, o kaip tik skatino pradėti daryti tai, ką iš tiesų myliu, išsilaisvinti iš baimių, labai daug kartų perlipti per save ir pasikeisti 120 procentų. Ši mokykla atėjusį žmogų pakeičia. Į vieną, ar į kitą pusę, bet visiškai pakeičia, tą pastebėjau jau seniai ir dėl to labai kviečiu jablonskiečiais tapti ypač tuos, kurie dar nėra tikri dėl to, ką nori veikti, ką mėgti, su kuo bendrauti – čia visą tai atrasti bus daug lengviau ir greičiau.”

IV c klasės mokinys Nerijus Babrauskas

„Kovo, balandžio mėn. sūnus lankė  parengiamuosius kursus, siekiantiems mokytis Jono Jablonskio gimnazijoje. Labai džiaugiamės, kad pamokas vedė puikūs mokytojai, kurie savo dalykus labai gerai išaiškino. Dėkojame už susitikimus ir informatyvius pokalbius dėl dvikalbės klasės formavimo.“

Siekiančio mokytis gimnazijoje mokinio mama Ieva Trakimavičienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-05-19

Accessibility
Copy link