Naujas sprendimas sėkmingai ateičiai

2017-05-23

Verslumo klasė – puikus sprendimas iniciatyviam ir ieškančiam modernaus ugdymosi galimybių jaunimui.

Į devintą klasę priimami mokiniai atras kitokias ugdymosi galimybes:

– bendras kassavaitines paskaitas su universiteto studentais;

– Technologinės antreprenerystės kursą Kauno technologijos universitete. Šis kursas parengtas remiantis naujausia iš Silicio slėnio, Stanfordo, Berklio ir Aalto universitetų parsivežta patirtimi, padeda suprasti, kaip vystomi ir veikia verslai, su kokiomis galimybėmis ir iššūkiais susiduria startuoliai;

– įtraukiančias kūrybines dirbtuves;

– tarptautinius projektus;

– savanorystės veiklas;

– verslumo projektai, kuriuos vertins žinomi verslininkai;

– klasės internetinis puslapis.

Žinoma, svarbūs bus moraliniai susitarimai ir priimtas etikos kodeksas.

Verslumo ugdymas mokykloje sietinas ne tik su ekonomikos, finansų, verslo, marketingo žinių perteikimu, bet ir su karjerai svarbių socialinių įgūdžių lavinimu –   …..stiprinami bendravimo, komandinio darbo, sprendimų priėmimo, laiko planavimo gebėjimai. Kartu ugdoma savimotyvacija, atvirumas naujovėms, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, gebėjimai pristatyti ir „parduoti“ savo idėjas, argumentuotai pateikti savo nuomonę. Tokie gebėjimai ir asmeninės savybės privalumu laikomi bet kuriame karjeros kelyje, – teigia KTU prof. E. Gimžauskienė.

Priėmimas į Verslumo klasę vyks birželio mėnesį motyvacinio pokalbio metu.

Registracija į motyvacinį pokalbį čia vyks iki birželio 1d.

Naujiena KTU svetanėje: Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje kuriama verslumo klasė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-31

Prieinamumas
Copy link