Mokytojų edukacinė išvyka

2013-11-05

Spalio 29 dieną mūsų gimnazijos mokytojai lankėsi Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Valdovų rūmų muziejuje gimnazijos mokytojai apžiūrėjo nuolatines ekspozicijas, atspindinčias istorinės rezidencijos funkcijas. Pirmoji ekspozicija – tai archeologiniai radiniai, rūmų raidos maketai, ikonografinė medžiaga. Rūmų atkurtų istorinių interjerų ekspozicija pakvietė mokytojus į menes, kuriose atkurti istoriniai vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko reprezentaciniai interjerai. Buvo galima apžiūrėti Jadvygos Jogėlaitės brangenybių skrynutę, kurią Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis kaip kraičio dalį padovanojo dukteriai vedybų proga.

Valdovų rūmai XV a., XVI a. ir XVII a. pirmoje pusėje buvo politinis, diplomatinis, administracinis ir kultūrinis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės centras. Devyniolikto amžiaus pradžioje carinės Rusijos administracijos iniciatyva Lietuvos valdovų rezidencija buvo sunaikinta, siekiant pašalinti buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumą liudijantį simbolį. Šaliai atgavus Nepriklausomybę, pradėti Valdovų rūmų atkūrimo darbai.

Tai išties istorinė vieta, į kurią norėtųsi dar ne kartą sugrįžti su savo mokiniais.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-27

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas
Copy link