Mokykla be sienų

2019-03-06

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos bendruomenė gali drąsiai teigti, kad ši mokykla yra atvira
Europai. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, ugdymo formų atnaujinimas mokiniams
ir mokytojams atveria plačias galimybes susipažinti su kitų šalių pedagogais, jų sėkminga
patirtimi, skatina kūrybiškai mąstyti ir siūlyti visai bendruomenei naujas, įdomias veiklas.
Pokyčiai reikalauja susitelkimo, noro priimti naujoves, keisti darbo formas ir gerinti mokinių
pasiekimų galimybes.
2016 metais Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis visas miesto mokyklas kvietė
susitelkti partnerystės projektams: „Užmegzkite tamprius ir abipusiai naudingus ryšius su
užsienio švietimo įstaigomis. Perimkite kitų šalių geriausiąją pedagoginę patirtį ir dalinkitės
savąja, kartu garsindami Kauno miesto pedagoginę bendruomenę!“
Mūsų gimnazija tai išgirdo ir jau rengia žingsnius, kad tarptautinis bendradarbiavimas taptų
mokyklos ugdymo turinio dalimi.
Vasario 23 d. VLB – Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ir Vasario 16-osios
gimnazija Hiutenfelde minėjo 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Kaselio
lietuvių bendruomenės iniciatyva ir Vasario 16-osios gimnazijos direktorės kvietimu šventėje
dalyvavo ir Jono Jablonskio gimnazijos direktorė Danguole Miškiniene ir jos pavaduotoja
ugdymui Lina Šapkauskienė. Renhofo pilies salėje susirinkusius akademinės renginio dalies
svečius sveikino garbūs Vokietijos ir Lietuvos atstovai akcentuodami Europos Sąjungos šalių
vienybės svarbą laisvės išsaugojimui ir linkėdami tvirto bendruomeniškumo. Šventės svečius
sveikino Hiutenfelde jau daug metų lietuvių ir vokiečių vaikus mokytis priimančios
lietuviškos Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai ir mokytojai! Per Nepriklausomybės dienos
minėjimą tarp Kauno Jono Jablonskio gimnazijos ir Vasario 16-osios gimnazijos buvo
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, kurios pagrindu kitais mokslo metais startuojantys
germanistikos klasės gimnazistai galės aktyviai bendrauti su bendraamžiais lietuviais
Vokietijoje! Mokykla tampa atvira europiečiams, o taip pat lietuvaičiams suteikia galimybę
pažinti kitą kraštą, kuriame gyvena ir mokosi jų bendraamžiai iš Lietuvos. Draugiškas
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių ir mokytojų bendravimas, nuoširdūs pokalbiai su
lietuvių bendruomenės nariais suteikia viltį, kad abiejų mokyklų gimnazistai ateityje
betarpiškai susipažins su kita šalimi, jos kultūra ir istorija, tai turėtų sustiprinti motyvaciją
mokytis užsienio kalbų, o taip pat plėsti žinias apie savo kraštą ir mokyklą.
Mes įsitikinę, kad tarptautinis bendradarbiavimas skatina visuminį pasaulio suvokimą, o tai ir
yra vienas iš šiandieninio ugdymo prioritetinių tikslų.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-03-06

Accessibility
Copy link