2018-2019 mokslo metų trukmė

Mokslo metai skirstomi pusmečiais

Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos prasideda 8.00 val. Mokiniai neina į gimnaziją esant 25 laipsnių šalčio oro temperatūrai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Mokinių atostogų trukmė

Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-12-12