Mieli būsimi mūsų mokiniai

2017-05-11

išmokę atrasti ir suprasti, pažinti ir vertinti mūsų kasdienybę ir mokslo gelmę, savo žinias Jūs išbandėte šiuose dalykuose:

Lietuvių kalba

Gebate sąmoningai ir atidžiai skaityti, suprasti, kas rašoma (suvokti teksto turinį), gebate paaiškinti žodžių rašybą (įsimintinos rašybos žodžius, tikrinius daiktavardžius, prieveiksmį, veiksmažodžių esamojo laiko galūnes). Pastebite ir ištaisote klaidas sakinyje. Žinote ir taikote pagrindines skyrybos taisykles (dialogas, kreipinys, vienarūšės sakinio dalys, jungtukai).

Matematika

Sprendžiate įvairių tipų tekstinius uždavinius: greičiui, laikui, keliui apskaičiuoti, geometrinių figūrų plotui ir perimetrui apskaičiuoti. Apskaičiuojate skaitinių reiškinių reikšmę. Sprendžiate lygtis.

Istorija

Žinote Lietuvos istoriją, simbolius, įžvelgiate sąsajas tarp faktų, įvykių. Gebate orientuotis aplinkoje ir žemėlapiuose.

Anglų kalba

Gebate vartoti skirtingus veiksmažodžių laikus, atskirti asmeninius ir savybinius įvardžius, daiktavardžių daugiskaitą, taikyti būdvardžių laipsnius, sudaryti,  teigiamąsias, neigiamąsias bei klausiamąsias veiksmažodžių formas, užduoti bendruosius bei specialiuosius klausimus. Suprasti nežinomą tekstą.

Sąrašas

Jūsų testo rezultatai: parsisiųsti čia

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-31

Prieinamumas
Copy link