Gimnazijos garbė 2022-2023 m.m.

2023-06-01

Labai svarbus visai gimnazijos bendruomenei renginys – kasmetiniai apdovanojimai “Metų garbė” ir “Metų pažanga” vyko gegužės 17 dieną. Kiekvienais metais mokytojai siūlo apdovanojimams mokinius, atsižvelgdami į jų pastangas, nuveiktus darbus ir pasiekimus. Mokykloje jau įprastas reikalas siekti asmeninės pažangos. Smagu, kai didžiausias pastangas ir aukščiausius rezultatus pastebi mokytojai ir vertina įdėtą darbą. Šaunių gimnazistų turime nemažą būrį. Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė padėkas ir dovanas įteikė

LIEPAI KEIDOŠIŪTEI, II ak mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantei, nuoširdžiai padedančiai klasės draugams mokytis, tolerantiškam ir pagarbiam žmogui, puikų mokymąsi ir lankomumą.

AUŠRINEI MALDONYTEI, II ak mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantei, aktyviai savanorei, puikų mokymąsi ir gerą lankomumą.

LUKUI MIELIAUSKUI, IV ak mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantui, atsakingam, pareigingam,  nuolat prisidedančiam organizuojant renginius, olimpiadose ginančiam gimnazijos garbę,  prisidedančiam prie savanoriškų veiklų, gerbiančiam mokinio pareigas brandžiam jaunam žmogui, už puikius mokymosi rezultatus.

ROKUI ANDRIUŠIUI, I ak mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantui, aktyviam savanoriui, daugybės olimpiadų, konkursų, protmūšių laureatui bei nugalėtojui, už labai gerą lankomumą ir puikius  mokymosi rezultatus.

ANTONIJAI MARIJAI HAAK, IV gk klasės mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantei, konkursų dalyvei ir laureatei, pavyzdingai, atsakingai gimnazistei, reprezentuojančiai gimnaziją kaip žinių ir aukštų moralinių vertybių įstaigą, už puikius mokymosi rezultatus.

EMILEI VENGRAITEI, II ak mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantei, aktyviai klasės vadovės pagalbininkei, atkakliai, ryžtingai mokinei, už  nuolatinį gimnazijos uniformos dėvėjimą, puikų mokymąsi ir gerą lankomumą.

PATRICIJAI VILIUŠYTEI, IV vk1 mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantei, aktyviai  gimnazijos renginių dalyvei, gimnazijos grupės „Way“ narei, už puikius mokymosi rezultatus.

ROBERTAI GIRNYTEI, IV vk1 mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 nominantei, protingai, patikimai, pavyzdingai išskirtinei asmenybei, už puikius akademinius pasiekimus.

Metų garbė 2023

MINDAUGUI GUDAIČIUI,

24 v2 mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 laureatui, miesto ir respublikinių olimpiadų dalyviui bei laureatui, Mokinių parlamento ir Žurnalistų klubo nariui, renginių vedėjui, nepriekaištingo elgesio pavyzdžiui, brandžiai asmenybei, už puikius mokymosi rezultatus.

Metų pažanga 2023

AUGUSTUI AUGONIUI,

II ki  mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų pažanga 2023 laureatui, aktyviam gimnazijos renginių dalyviui, už puikų lankomumą bei  vis gerėjančius mokymosi rezultatus ir padarytą akivaizdžią pažangą.

Metų mokytoja 2023

LAIMAI GATAVECKIENEI,

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2023 laureatei, energijos, pozityvumo, kūrybingumo ir optimizmo kupinai asmenybei, puoselėjančiai gimnazijos tradicijas ir drąsiai priimančiai naujoves, nuolat su kolegomis besidalinančiai patirtimi, už prasmingą ir įkvepiantį darbą ruošiant mokinius olimpiadoms, konkursams ir valstybiniams brandos egzaminams.

Šiais mokslo metais gimnazijoje vyko IT sistemų administratorius  Dano Daučansko inicijuotas  informacinių technologijų, dailės ir dizaino konkursas „KJJG ekrano užsklandos“. Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė įteikti apdovanojimą už kūrybškiausią darbą 24v3 klasės mokinei RIMANTEI KELPŠAITEI. 

Labai džiaugiamės dar vienu nuostabiu pasiekimu – gimnazijos bendruomenė šiais mokslo metais įsitraukė į akciją MOKYKLOS EINA. Padėkos raštai ir WALK dovanėlės įteiktos 24v5 klasės mokinės Aistės mamai  SIGITAI GRIGALIŪNIENEI ir  I ak klasės mokinei ADAI JONAITYTEI.

Apdovanojimų nominantams ir laureatams muzikinius kūrinius dovanojo gausus talentingų gimnazistų būrys ir jungtinis VDU ir KJJG ansamblis. Dėkojame dainavusiems, muzikavusiems, šokusiems už svajingas, romantiškas ir skambias dovanas.

Ekrano nuotrauka 2023 06 01 231818

Nuotraukų autoriai Linas Krulikauskas ir Ugnė Stašelytė.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-06-02

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas
Copy link