Lietuvos Debatų centro Konferencija

2011-01-18

2011 m. lapkričio 14 d. Kauno Jono Jablonskio gimnazijos debatų klubo atstovai ir klubo vadovė mokytoja Nijolė Tikuišienė dalyvavo Lietuvos Debatų centro organizuotoje konferencijoje šalies mokytojams „”Inovatyvių ugdymo metodų diegimas formalioje švietimo sistemoje”.  Ši konferencija -ESFA remiamo nacionalinio projekto “Debatų metodikos integravimas į formaliojo švietimo sistemą” įvadinis renginys. Mokytoja Nijolė Tikuišienė skaitė pranešimą „ Debatai kaip inovatyvus ugdymo metodas”, o mokytojos paruošti šeši mokiniai ( Aira Bekerytė ,Laura Pajuodytė Justinas Cirtautas, Eglė Kavaliūnaitė,  Monika Timčenkaitė ir Gabrielė Žeižytė ) konferencijos dalyviams parodė debatus tema: „Televizija ir internetas skatina patyčias”. Konferencija vyko Vilniuje, viešbutyje” Best Western Vilnius”. Renginyje dalyvavo 120 mokytojų ir 30 administracijos darbuotojų (mokyklų direktoriai ir pavaduotojai, švietimo centrų vadovai). Nors mokiniai labai jaudinosi, debatuodami prieš tokią reiklią publiką, tačiau debatuodami viešai, jie vis tiek pasiekė savo tikslą – išjudino salę karštai diskusijai, kuri vyko po debatų.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-30

Prieinamumas
Copy link