Mokinių tėvai (globėjai) ir kiti apsilankantys asmenys, atėję į gimnaziją turi užsiregistruoti pas budėtoją apsilankančių asmenų registracijos žurnale. Jiems budėtojas suteikia informaciją bei palydi iki raštinės kabineto arba telefonu informuoja budintį vadovą, arba nukreipia pas klasės auklėtoją (mokytoją).

Mokinių tėvai ar globėjai į mokytojus gali kreiptis tėvų dienų, tėvų susirinkimų metu arba iš anksto suderinę susitikimo laiką. Gimnazijos administracija priima lankytojus, suderinus susitikimo laiką su sekretore.

Neužsiregistravusiems asmenims po gimnaziją vaikščioti draudžiama.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-06-08