Mokymosi pagalbos teikimas

Turintiems mokymosi sunkumų I-IV (9-12) gimnazijos klasių mokiniams skiriamos trumpalaikės ir ilgalaikės pamokos-konsultacijos.

Mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo planas 2022-2023 m. m.

Atsisiųsti

Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Konsultacijų mokiniams tvarkaraštis 2022-2023

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-02-06

Prieinamumas