Kaukių dėvėjimas nuo balandžio 4 dienos

2022-04-01

Nuo 2022 m. balandžio 4 d. pakeisti švietimo įstaigų darbo organizavimo reikalavimai, kurie rekomenduoja vyresniems nei 6 metų asmenims švietimo įstaigų uždarose patalpose dėvėti kaukes. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. V-1552 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su pakeitimais https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9797a632d9dd11eb866fe2e083228059/asr)

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sergamumo COVID-19 liga (koronovirusu) rodiklis Kauno mieste yra 1885,6 (nauji atvejai 100 tūkst. gyventojų per 14 d.) ir jis didesnis nei Lietuvos vidurkis – 1274,0. Nors kaukių dėvėjimas nėra privalomas, tačiau, siekiant užtikrinti saugų, sklandų kontaktinį ugdymą, rekomenduojame uždarose patalpose, kur nepavyksta išlaikyti saugaus atstumo, yra bloga ventiliacija ar didesnis žmonių susibūrimas, jas dėvėti. Pažymėtina, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) rekomendacijose kaukių dėvėjimas yra minimas kaip viena iš priemonių (kartu su saugaus atstumo išlaikymu, vėdinimu), ribojančių viruso plitimą visuomenėje. Tėvai turėtų būti suinteresuoti apsaugoti vaiką nuo galimo užsikrėtimo arba nuo galimybės užkrėsti kitus.

Tik sveiki abiturientai galės sėkmingai startuoti brandos egzaminų sesijoje ir siekti brandos atestato, tik sveiki dešimtokai galės dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, o 4, 6 ir 8 klasių mokiniai – Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Kreipiamės į Jus neabejodami Jūsų bendruomenių sąmoningumu, geranoriškumu bei atsakingumu siekiant sėkmingai užbaigti šiuo mokslo metus.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-06-01

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas
Copy link