Prisiminkime Jono Jablonskio gimnazijos istoriją

1930 m.

1930 m. rugsėjo 8 d. buvo pasirašytas aktas apie pradžios mokyklos, skirtos darbininkų vaikams statybą, o 1931 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo pirmieji mokslo metai. Tų pačių metų spalio 9d. Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos įsakymu mokyklai suteiktas Jono Jablonskio vardas.

4 dešimtmetis. Pirmoji gimnazijos nuotrauka

4 dešimtmetis. Direktorus ir mokytojas J. Mileris su 6-uoju berniukų skyriumi. Šiame skyriuje buvo ir LR prezidentas Valdas Adamkus

1946 – 1957

Karo metais, vokiečiams okupavus Kauną, mokyklos patalpose buvo įrengta karo ligoninė. Tik 1946 m. mokyklai grąžinamos patalpos, ji pavadinama 10-ąja pradine mokykla, kuri 1951 m. perorganizuojama į 8-ąją septynmetę, o 1957 m. į 23-ąją vidurinę mokyklą.

5 dešimtmetis. Po karo pasodinti gluosniai, kurių, deja, jau nebėra

1958 – 1965

1958 m. mokyklai sugrąžintas Jono Jablonskio vardas, o 1961 m. išleidžiama pirmoji abiturientų laida. 1963 m. mokykloje įvedamas sustiprintas politechninis mokymas, sukomplektuojama daugiau vyresniųjų klasių, o pradinių klasių mokiniams parūpinamos kitos patalpos. 1965 m. – iškyla pirmasis priestatas, kuriame įrengiama 15 klasių. Tais pačiais metais atsisakoma politechninio mokymo, įvedamas sustiprintas anglų kalbos mokymas. Į savo mokyklą sugrįžta pradinių klasių mokiniai.

1965 m. iškyla pirmasis mokyklos priestatas

1977 – 1992

1977 metais išauga dar vienas priestatas, kuriame įrengiama sporto salė, valgykla, 12 klasių. Nuo 1992 m. mokiniai į pirmą klasę nepriimami.

1977 m. išauga dar vienas pastatas kuriame įrengiama sporto salė ir valgykla

1994 – 1998

1994 m. rugsėjo 1 d. atidarytos 3 pirmos gimnazijos klasės. Jono Jablonskio vidurinė mokykla siekia gimnazijos statuso. 1997 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos nutarimu mokyklai suteikiamas humanitarinio profilio gimnazijos statusas. 1998 m. birželio 2 d. suteikiamas realinio profilio gimnazijos statusas.

Virtualus Muziejus

Nuoroda

Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje mokėsi:

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus

Seimo nariai: Kazys Bobelis, Mindaugas Končius, Regimantas Čiupaila

Nepriklausomybės akto signataras Jonas Tamulis

Pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvis, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Vidmantas Pavilionis

Lietuvos diplomatas, buvęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Japonijoje[1], Filipinams, Australijai[2] ir Naujajai Zelandijai Dainius Kamaitis

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas

Poetė Violeta Palčinskaitė

Rašytojas Vytautas Mačuika

Rašytoja Anita Kapočiūtė (Kapačiauskaitė)

Profesorius Vytautas Ostaševičius

Kompozitorius Giedrius Kuprevičius

Lietuvos diplomatas, Lietuvos Respublikos napaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vokietijos Federacinėje Respublikoje (nuo 2017 m.) Darius Jonas Semaška.

Gimnazijos tradicijos

Kiekviena gimnazija turi savų papročių ir tradicijų. Ne išimtis ir mūsų gimnazija . Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje yra puoselėjamos liaudiškos tradicijos: vyksta advento vakarai, kalėdinės mugės ir parodos. Organizuojami įvairūs koncertai ir susitikimai su įžymiais žmonėmis. Gimnazija nuolat stengiasi skatinti mokinių domėjimąsi tautos kultūra, papročiais ir tradicijomis. Todėl kasmet mokykloje vyksta įvairūs projektai skirti ugdyti pagarbą ir meilę tautos tradicijoms.

Gimnazijoje švenčiamos šventės ir vykstantys renginiai

Mokslo metų pradžios šventė

Europos kalbų diena

Mokytojo diena

Kalėdiniai ir naujametiniai renginiai

Šimtadienis

Atvirų durų dienos

Europos diena

Sporto ir sveikatingumo šventės

Paskutinio skambučio šventė

Abiturientų išleistuvės

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-07-28