Iš Europos Sąjungos struktūrinių lėšų bendrai finansuojamo projekto ‚Žaliakalnio bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas didinant paslaugų efektyvumą“ įgyvendinimas

2018-05-28

Kauno Jono Jablonskio gimnazija yra viena iš projekto metu atnaujinamų įstaigų. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje nuosekliai dera dabartis ir ateitis. Įgyvendinus projektą gimnazijos bus sukurtos modernios mokinių kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės, pritaikant gimnazijos koridorius mokinių mokymosi ir poilsio poreikiams tenkinti.
2 a. koridoriuje bus įrengtos daugiafunkcinės erdvės, kuriose vyks mokymąsi ir poilsį derinantys užsiėmimai. Bus įrengtos 25 darbo vietos, turinčios nuolatinę numatytą vietą, o taip pat dėka modernių baldų pagal poreikį bus sukuriamos mobilios darbo vietos. Skaidrios durys formuos demokratiškesnę ir atviresnę mokyklos aplinką. Aplinka bus pritaikyta mokinių kūrybiškumui skatinti ir įvairiems ugdymosi metodams taikyti. Skaidriu atitvaru bus sukurta erdvė gimnazijos Verslumo projektui įgyvendinti.

3 a. koridoriuje bus įrengtos poilsio zonos su turiningą laisvalaikį, neformaliojo švietimo veiklas įgalinančiomis technologinėmis priemonėmis Taip pat bus skaidriu atitvaru atskirta erdvė Gimnazijos parlamento susitikimams ir darbui.

Pagrindinio įėjimo atnaujinta laiptinė skaidriomis kabinetų durimis susilies į vientisą atvirą ir modernią erdvę. Bus įrengtos erdvės mokinių kūrybinių darbų ekspozicijoms, informacijos pasidalijimui, diskusijoms.

Atnaujintos patalpos bus skirtos formaliosioms veikloms ir laisvalaikio leidimui per pertraukas ar po pamokų. Projekto įgyvendinimas padės pagerinti mokinių mokymosi pasiekimus per kūrybiškumo išlaisvinimą, suteikti daugiau veiklos formų neformaliam ugdymui, užtikrinti mokinių saugumą pertraukų metu bei sustiprinti bendruomeniškumo ryšius per grupinį ir komandinį darbą.

Prieš:

Po:

Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-05-28