Globalaus švietimo savaitė gimnazijoje „Akcija-Maistas“. Pasaulis keičiasi, o mes?

2018-11-29

„Globalusis švietimas grindžiamas vis didėjančia pasaulio įvykių, reiškinių ir žmonių tarpusavio sąveika ir priklausomybe. Švietimas turi ugdyti besimokančiojo gebėjimus globaliai mąstyti ir gyventi, kas įgalintų ne tik suprasti ir diskutuoti apie socialinių, politinių ir aplinkosaugos problemų sąveiką, bet ir veikti bendros pasaulio ateities vardan.“
Lapkričio 19-23 dienos gimnazijoje buvo skelbiamos Pasauline Globalaus švietimo savaite. Gimnazijoje vyko integruotos pamokos, maisto degustavimo akcijos.
Globalaus švietimo savaitę mokiniai atliko integruotą biologijos, chemijos ir fizikos tiriamąjį darbą “Maisto produktų kaloringumo tyrimas”.
III a gimnazijos klasės mokinės tėtis Artiomas Šabajevas Ib klasėje pravedė paskaitą-praktinį užsiėmimą apie sveiką mitybą.
Lietuvių kalbos pamokoje gimnazistai pristatė patiekalų receptus iš skaitytų grožinių kūrinių. Namuose pagamintus patiekalus pateikė draugams. Tai vienas iš Globalaus švietimo principų – „Pasidalink su šalia esančiu“.
Patyriminė rusų kalbos pamoka tema: “Maistas. Produktai. Prieskoniai”, kurioje iškelta globali problema: “Tolerantiškumas, pakantumas ir pagarba įvairovei”.
Integruotos anglų kalbos ir fizikos pamokos metu mokiniai sukūrė pristatymus Microsoft programoje SWAY apie Biokurą, maisto atliekų rūšiavimą, maisto banką bei planavimą. Buvo sukurtas Plakatas – Pasižadėjimas, kuriame mokiniai pasirašė: „We pledge to create a healthy, sustainable world starting with this classroom“.
Integruotos matematikos ir informacinių technologijų pamokoje gimnazistai atliko matematinius skaičiavimus proginiams pietums (sunaudotų produktų kiekis, atliekos), kūrė taikomąsias programėles, sudarė ir maketavo meniu.
Fizikos pamokoje „Dalinuosi maistu su kitais“ mokiniai dirbo komandomis, ruošė pranešimus pasirinktomis temomis: biokuras, maisto atliekų rūšiavimas, dalinuosi maistu su kitais, planavimas. Po komandinio pristatymo mokiniai atliko „Ekologinio pėdsako testą“. Paskaičiavus rezultatus paaiškėjo, jei visi taip gyventų, reikėtų kelių Žemės planetų, kad galėtų išlaikyti visus pasaulio žmones.
Globalaus švietimo savaitės baigiamasis renginys buvo lietuvių kalbos pamoka „Su rašytojais prie stalo“. Gimnazijos fojė mokiniai vaišino savo gamybos sveiko maisto patiekalais. Vyko netradicinio skonio arbatos degustacija.
Šios savaitės pamokas galime užbaigti Vydūno žodžiais: „Žmogus serga, kai nepaiso gyvenimo įstatymų“.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-11-29

Accessibility
Copy link