Gimnazijoje įgyvendinama Lions Quest programa „Raktai į sėkmę“

2019-02-06

Gimnazija pakviesta dalyvauti socialinio ir emocinio ugdymo programoje LIONS QUEST “Raktai į sėkmę”. Nuo sausio mėnesio organizuojami seminarai mokytojams, kurie įgyvendins programą gimnazijoje. Planuojama, jog 2019 – 2020 mokslo metais programoje dalyvaus I-ų gimnazijos klasių mokiniai.

Apie programą:

LIONS QUEST programa „Raktai į sėkmę“ ugdo sveikos gyvensenos principus, moko, kaip susitvarkyti su emocijomis gyvenimo krizių metu, padeda formuotis asmenybėms ir būsimiems lyderiams. Įgyvendinant „Raktai į sėkmę“ programą, mokiniai mokosi efektyvios komunikacijos, analizuoja ir sprendžia problemas, nusistato ir siekia tikslų, sėkmingai dirba kaip komandos nariai, o konfliktus sprendžia taikiai. Mokiniai taip pat išmoksta atsispirti neigiamam bendraamžių spaudimui, priimti sprendimus, saugančius sveikatą, suprasti bei priimti skirtumus klasėje, mokykloje ir bendruomenėje. Programa unikali tuo, kad įtraukia į ugdymo procesą ir tiesiogiai su ugdymu nesusijusias įstaigas, organizacijas, skatina socialinę atsakomybę, telkia ne tik gimnazijos, bet ir vietos bendruomenę. Jų pagalba mokiniai gali įgyvendinti įvairius pagalbos projektus bendruomenėje, kurie skatina kūrybiškumą, empatiją, savanorystę ir mokymąsi tarnaujant.

LIONS QUEST programos ugdo penkias esmines mokinių emocines ir socialines kompetencijas:
• Savimonė: sugebėjimas išskirti ir atpažinti emocijas, adekvati savivertė, pasitikėjimas.
• Socialinis sąmoningumas: empatija, ateities tikslų nusistatymas ir jų siekimas, socialinės įvairovės pripažinimas.
• Atsakingas sprendimų priėmimas: sprendimų priėmimas įvertinus faktus ir galimą rezultatą, pagarba kitiems, atsakomybės už kiekvieną sprendimą prisiėmimas.
• Savitvarda: impulsyvumo kontrolė ir sugebėjimas tinkamai valdyti savo emocijas, nereikalauti skubaus asmeninių poreikių tenkinimo, atsparumas nesėkmėms.
• Bendravimo įgūdžiai: dalykiškas emocijų valdymas, bendradarbiavimas, tarpasmeninis komunikavimas, pasipriešinimas neigiamam spaudimui, konfliktų sprendimas, gebėjimas paprašyti pagalbos.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-02-06

Prieinamumas
Copy link