Gavėnios rekolekcijos gimnazistams

2022-04-04

Balandžio 1 d. Kristaus Prisikėlimo bazilikoje vyko gavėnios rekolekcijos, kuriose dalyvavo Kauno Jono Jablonskio ir “Saulės“ gimnazijų moksleiviai ir mokytojai, su tikslu pasisemti dvasinės stiprybės, skirti laiką atgailai ir susitaikymui. Šv. Mišias aukojo Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kun. teol. dr. Ramūnas Norkus. Kunigas kvietė susirinkusiuosius šią Mišių maldą skirti svarbiausiam troškimui ar artimam žmogui, kuriam reikia pagalbos. Homilijoje Kauno Kunigų  seminarijos rektorius palietė mums visiems svarbų klausimą apie kančios egzistavimą, kvietė mąstyti, ieškoti atsakymų, pasitikint Dievu.

Rekolekcijų metu moksleiviai dalyvavo šv. Mišių liturgijoje, skaitė skaitinius, išsakė savo prašymus visuotinėje bendruomeninėje maldoje, dalyvavo atnašų procesijoje.
Tikybos mokytoja Ieva Vasiliauskienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-10-30

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas
Copy link