Finansinė veikla

2022 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 metai III ketvirtis.

Atsisiųsti

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. III ketvirtis

Atsisiųsti

2022 m. II ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 metai II ketvirtis.

Atsisiųsti

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. II ketvirtis

Atsisiųsti

2022 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 metai I ketvirtis.

Atsisiųsti

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022 m. I ketvirtis

Atsisiųsti

2021 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 metai

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 metai

Atsisiųsti

2021 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 III ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 III ketvirtis

Atsisiųsti

2021 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 II ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 II ketvirtis

Atsisiųsti

2021 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021 I ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021 I ketvirtis

Atsisiųsti

2020 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 metai

Atsisiųsti

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 metai

Atsisiųsti

2020 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 III ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketvirtis

Atsisiųsti

2020 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 II ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 II ketvirtis

Atsisiųsti

2020 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2020 I ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 I ketvirtis

Atsisiųsti

2019 m.

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 metai

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 metai

Atsisiųsti

2019 m. III ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 III ketvirtis

Atsisiųsti

2019 m. II ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 II ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 II ketvirtis

Atsisiųsti

2019 m. I ketvirtis

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2019 I ketvirtis

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 I ketvirtis

Atsisiųsti

2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 metai

Atsisiųsti

Aiškinamasis raštas prie 2018 metų finansinių ataskaitų

Atsisiųsti

2018 m. IV ketvirtis

2018 metų IV ketvirčio ataskaitos ir aiškinamasis raštas.

Atsisiųsti

2018 m. III ketvirtis

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018-09-30 finansinių ataskaitų rinkinio

Atsisiųsti

2018 metų III ketvirčio ataskaitos ir aiškinamasis raštas.

Atsisiųsti

2018 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaitos aiškinamasis raštas ir I ketvirčio biudžeto sąmatos vykdymo ataskaitos

Atsisiųsti

2017 m.

Aiškinamasis raštas prie 2017 metų finansinių ataskaitų

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-12-31

Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie per vienus metus gautinas sumas
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį likotarpį
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų pateikimas žemesniojo ir aukštesniojo lygių viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Ataskaitinio laikotarpio informcija pagal veiklos segmentus
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finasinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus) eurais ir užsienio valiutomis
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Informacija apie išankstinius apmokėjimus
Kauno Jono Jablonskio gimnazija_Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos, numatomos gauti pagal pasirašytas veiklos nuomos sutartis pagal laikotarpius

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 ataskaitos aiškinamasis raštas

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-09-30 ir sutrumpintas aiškinamasis raštas

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

Atsisiųsti

2016 m. archyvas

2015 m. archyvas

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-11-14

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian