Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų ataskaitos

Atidaryti naršyklėje

Viešųjų pirkimų taisyklės

Atsisiųsti

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių dalinio pakeitimo 2014-03-04

Atsisiųsti

Komisijos darbo reglamentas

Atsisiųsti

Pirkimų planas 2017 m.

Atsisiųsti

Skelbimai apie pirkimus

Atsisiųsti

Įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimo 2014-12-01

Atsisiųsti

Finansinė veikla

2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017-03-31

Atsisiųsti

2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

Atsisiųsti1
Atsisiųsti2

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-03-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-03-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-06-30

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2016-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-06-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016-12-31

Atsisiųsti

2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015-03-10

Atsisiųsti

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-10

Atsisiųsti

2015 m. I-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti

2015 m. II-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskatos 2015-03-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskatos 2015-06-30

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskata 2015-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-09-30

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-10-31

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015-12-31

Atsisiųsti

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015-12-31

Atsisiųsti

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015-12-31

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-11-17