Jei DUK nerandate Jus dominančios informacijos, maloniai kviečiame užduoti klausimą el. paštu: jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt, kuriame prašome pateikti kuo tikslesnę informaciją, reikalingą atsakymui pateikti.

 

Baigiau Kauno Jono Jablonskio gimnaziją 1974 metais. Praradau man išduotą brandos atestatą ir jo priedą. Ar galiu gauti brandos atestato dublikatą?

Vietoj turėto brandos atestato ir jo priedo, sudaryto / spausdinto blanke, nuo 2023 m. gegužės 1 d. išduodamas vienas dokumentas – skaitmeninis brandos atestatas.
Asmuo, pametęs ar kitaip praradęs pažymėjimus, brandos atestatą, jo priedą ar brandos atestato (diplomo) priedą, jų dublikatus, išduotus iki 2023 m. gegužės 1 d., mokyklos vadovui įteikia prašymą gauti skaitmeninius pažymėjimus ar skaitmeninį brandos atestatą, nurodydamas originalo ar jo dublikato (sudaryto blanke ar popieriuje) išdavimo metus.
Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarką reglamentuoja Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2001 redakcija)

Norėčiau išsinuomoti sporto salę klasiokų krepšinio turnyrui. Kur turėčiau kreiptis?

Jums reikėtų rezervuotis gimnazijos sporto salę Kauno salių rezervavimo sistemoje:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=mokyklos+sali%C5%B3+nuomos+kaune

Pamečiau elektroninį mokinio pažymėjimą, kurį man išdavėte mokslo metų pradžioje. Kaip galėčiau gauti naują?

Pametus elektroninio mokinio pažymėjimo kortelę (toliau – EMP), reikia pateikti prašymą gimnazijos direktoriui dėl EMP dublikato išdavimo. Prašymą teikia vienas iš mokinio tėvų (globėjas, rūpintojas) ar pats mokinys, jei jis turi 18 metų.
EMP ir jų dublikatus gamina UAB „Kauno autobusai“. EMP kortelė yra su integruota Kauno miesto viešojo transporto elektroninių bilietų talpykla.
Gavus prašymą, gimnazijos dokumentų specialistas užsako Personalizavimo sistemoje EMP dublikatą ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą išsiunčia prašymo teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.
Už EMP dublikato gamybos išlaidas reikia sumokėti 5,00 Eur, pervedant lėšas į UAB „Kauno autobusai“ sąskaitą, nurodytą išankstinio apmokėjimo sąskaitoje. Pavedimo nurodyme būtina įrašyti išankstinio apmokėjimo sąskaitos numerį, vaiko vardą ir pavardę bei gimnazijos pavadinimą, pažymėti, kad už EMP dublikatą.
Įprastai, gavus apmokėjimą, EMP dublikatas pagaminamas per 10 darbo dienų.
Mokinys apie pagamintą EMP dublikatą informuojamas jam gimnazijoje sukurtu elektroninio pašto adresu, kurio struktūra yra: vardas.pavardė@kjjg.lt.
Gavus laišką apie pagamintą EMP, mokinys atvyksta į raštinę jo atsiimti. Atsiimant pasirašo EMP išdavimo registracijos žurnale.

<< 1 >>


 

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-06-30

Prieinamumas