Comenius projektas “Photography as a Pedagogical Tool” ir „European eTwinning Prize event 2014“

2017-05-23

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos mokiniai dalyvavo tarptautiniame Comenius projekte “Photography as a Pedagogical Tool” (“Fotografija kaip pedagoginė priemonė”), kuris truko du metus, 2011 – 2013. Šiame projekte dalyvavo net 7 šalys: Čekija, Ispanija, Italija, Lenkija, Portugalija, Turkija ir Lietuva.

Šis projektas buvo glaudžiai susijęs su mokymu (orientuotas į mokymą), aktyviu mokymusi. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – tarpkultūrinis bendravimas ir bendradarbiavimas. Projekto dalyviai lankėsi įvairiose šalyse ir kartu atlieko įvairias kūrybines užduotis. Moksleiviai buvo skatinami imti į rankas fotoaparatus ir eiti tyrinėti pasaulio, ieškoti ryšio tarp to, ko jie mokosi klasėse ir realaus gyvenimo. Fotoaparatas ir fotografija tapo svarbia pagalbininke mokymosi procese.

Mokiniai išreiškė savo bendrą supratimą ir idėjas fotografijomis, kūrė skaidrių prezentacijas. Savo kūrybinėmis idėjomis jie dalinosi internetinėje erdvėje, naudodamiesi E-Twinning portalu. Buvo sukurtas žurnalas, vadovėlis ir internetinis puslapis, kuris pateikė pedagoginius pasiūlymus su praktiniais pavyzdžiais ir rezultatų modeliais. Toks mokymasis skatino moksleivių motyvaciją, tapo prasmingas ir malonus, pažadino ir išlaisvino kūrybines ugdytinių galias. Be to, projekto dalyviai aktyviai bendradarbiavo su kitų šalių atstovais, keitėsi nuomonėmis įvairiomis temomis. Tarp projekto partnerių buvo organizuojami sporto turnyrai (krepšinio, rankinio, futbolo, teniso, kvadrato) projekto susitikimų metu.

Dalyvaudami projekte mokiniai tobulino savo anglų kalbos žinias kurdami įvairias prezentacijas, ugdė savo kalbinius, kūrybinius gebėjimus, jų mokymo/si procesas išėjo už mokyklos ribų (mobilumas), tapo patrauklus. Projekto metu buvo atlikta daugiau užduočių negu buvo suplanuota. Buvo sukurtas 7-ių kalbų žodynas, 2013 metų kalendorius, papuoštas mokinių darytomis nuotraukomis, sukurtas projekto logo ir himnas, organizuoti įvairūs konkursai, apklausos, nuotraukų įvairia tematika parodos-konkursai.

Gyvendami draugų namuose mūsų mokiniai susipažino su tų šalių kultūra, papročiais ir tradicijomis, turėjo galimybę susipažinti su tų šalių virtuvės ypatumais. Kelionė į kitą šalį tai ir galimybė pažinti, išbandyti save. Mokiniai bendravo su kitų šalių mokiniais ir jų tėvais anglų kalba, bet kartais teko ieškoti ir kitokių būdų save išreikšti, nes ne visi tėvai mokėjo anglų kalbą tiek gerai, kad galėtų lengvai bendrauti.

Ne visų mokinių pomėgiai ir norai buvo vienodi, todėl kai kurie mokiniai turėjo pasimokyti tolerancijos, bendravimo meno su kitų tautybių žmonėmis. Į šį projektą įsijungė visa mokyklos bendruomenė, t,y. mokiniai, mokytojai ir netgi tėvai. Mokiniai labai laimingi, kad dalyvavo šiame projekte, turėjo galimybę susipažinti su kitų šalių kultūra ir tradicijomis, susirado naujų draugų, su kuriais ir dabar palaiko artimus ryšius, 12 klasių mokiniai gailisi, kad jau baigia mokyklą ir negalės daugiau dalyvauti kituose projektuose.

Visos šalys partnerės aktyviai dalyvavo ir pasiekė gerų rezultatų, kurie buvo įvertinti – projektas buvo apdovanotas “eTwinning Quality Label” Kokybės ženkleliu ir laimėjo “eTwinning Prizes 2014” konkurse pirmą vietą. Balandžio 7 – 10 dienomis projekto dalyviai dalyvavo Briuselyje apdovanojimų ceremonijoje „European eTwinning Prize event 2014“.

Į Briuselį vyko Projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja ekspertė Romualda Liutkuvienė, dir. pav. Viktorija Nijolė Stočkuvienė ir trys mokiniai. Apdovanojimo šventės programa buvo labai intensyvi, joje dalyvavo daug projektų dalyvių iš įvairių šalių. Buvo labai malonu vėl susitikti su mūsų projekto partneriais iš kitų šalių, su kuriais maloniai bendradarbiavome dvejus metus.

Balandžio 7 dieną visi projektų nugalėtojai susiriko ir įsikūrė viešbutyje „the NH Grand Sablon hotel”, o po vakarienės įvyko „Ice breaking activity“ – apdovanojimo šventės dalyviai buvo suskirstyti į tarptautines komandas ir dalyvavo įdomioje viktorinoje – proto mūšyje ( Quiz about Europe), kurio klausimai buvo susiję su dalyvaujančių šalių istoriniais faktais, geografija, įžymiais žmonėmis. Taip pat buvo klausimų, susijusių su svarbiais pasaulio įvykiais. Kiekvienoje komandoje buvo mokiniai ir mokytojai iš įvairių šalių, todėl dalyviai turėjo gerą galimybę bendrauti anglų kalba. “Ice breaking activity” padėjo “pralaužti ledus” tarp skirtingų amžių ir šalių mokinių ir mokytojų. Trys, komandos, surinkusios daugiausiai taškų, buvo apdovanotos prizais. Buvo labai smagu, kad mūsų gimnazijos mokiniai pasižymėjo geromis žiniomis ir buvo nugalėtojų tarpe.

Balandžio 8 dienos ryte šventės dalyviai lankėsi Briuselio muziejuose: Šokolado muziejuje, Muzikinių instrumentų muziejuje, Magritte Muziejuje, o po pietų apsilankė Europos Parlamento pastate bei Parlamentariume. Buvo įdomu sėdėti parlamentarų vietose, susitikti su parlamentaru Jaroslavu Valensa, įžymaus lenkų politiko Lecho Vlensos sūnumi. Vakare įvyko iškilminga apdovanojimo ceremonija ištaikingoje salėje Palais des Academies. Buvo smagu stovėti scenoje ir atsiimti apdovanojimą. O vakare vyko draugystės vakaras „Celebrating our country“, kurio metu žiūrėjome visų šalių dalyvių sukurtus video filmukus „Happy“ (laimingi) pagal Pharrel Williams dainą.

Balandžio 9 dieną mokytojai lankėsi European Schoolnet centre, susipažino su naujausiomis mokymo technologijomis ir dalyvavo seminare „Future Classroom Lab“ (ateities klasė), tuo metu mokiniai dalyvavo seminaruose viešbutyje: „Let your Passion shine“, „eTwinning Reporters“ ir „Creative Stuff and more“. Visi mokiniai (projekto dalyviai) buvo suskirstyti į keturias komandas, kurioms buvo suteikti pavadinimai, įteikti planšetiniai kompiuteriai ir užduotys. Kiekviena komanda per tris vizito Briuselyje dienas turėjo parašyti straipsnį jai pateikta tema (apdovanojimų ceremonija, vizitas Europos parlamente). Dalyviai bendravo tik anglų kalba, taigi ši užduotis pagerino kalbos įgūdžius, tačiau labiausiai išryškino komandinio darbo subtilybes – vieni dalyviai rašė, kiti fotografavo, treti redagavo ir įkėlė straipsnį į oficialų eTwinning puslapį. Visos komandos neabejotinai turėjo galimybę susipažinti su žurnalistika iš arčiau. Renginio uždarymo metu, vienas narys iš kiekvienos komandos turėjo pristatyti savo straipsnį ir pasidalinti savo patirtimi kaip sekėsi dirbti. Visos komandos buvo apdovanotos puikiais prizais. Mūsų gimnazijos mokinys Viktoras Česnulevičius dalyvavo interviu su spaudos atstovais.

Po pietų visos mokinių komandos kartu su mokytojais dalyvavo “Geocaching activity“ (orientacijos varžybose). Startas buvo duotas centrinėje Briuselio aikštėje Grand Place ir dalyviai turėjo surasti nurodytas vietas ar pastatus bei pateikti informaciją apie juos.

Vakare įvyko atsisveikinimo vakaras – Europos Talentų Šou. Visų šalių moksleiviai dainavo, šoko, deklamavo eiles. Laikas Briuselyje prabėgo labai greitai ir buvo graudu, kad reikės išsiskirti. Bet visi šventės dalyviai buvo tikri, kad ateityje vėl dalyvaus tarptautiniuose projektuose. Jie niekada neužmirš šios kelionės.

Mokinių nuomonė

Monika Valiuškytė (19 metų)

„Esu dėkinga žmonėms, prisidėjusiems prie šio projekto. Įgijau neįkainojamos patirties, tapau labiau savimi pasitikinti, sužinojau daug apie kitų tautų tradicijas, papročius, patobulinau savo anglų kalbos žinias bei praplėčiau draugų ratą. Tikrai neatsisakyčiau sudalyvauti dar kartą panašiame projekte“.

Marius Ogenskas (18 metų)

„Dėkvoju visiems, kurių dėka galėjau dalyvauti šiame projekte. Dalyvaudamas jame įgyjau nepakartojamos patirties, išmokau projektinę veiklą panaudoti savo mokymosi procese, patobulinau savo užsienio kalbos žinias. Džiaugiuosi, kas susipažinau su skirtingų tautybių žmonėmis, su kai kuriais iš jų artimai bendrauju iki šiol. Jei pasiūlytų dalyvauti panašiame projekte, net nedvejodamas sutikčiau!“

Rugilė Gembeckaitė (19 metų)

Šis projektas – vienas ryškiausių ir smagiausių veiklų per visus 12 metų mokykloje. Turėjau galimybę apsilankyti net 4-iose šalyse, susipažinau su tų šalių papročiais ir įdomiais žmonėmis, supratau, kad nepaisant visų kultūrinių skirtumų, žmonės yra labai panašūs, jaunimas turi daug bendrų dalykų. Labai džiaugiuosi, kad prasiplėtė mano pažinimo horizontai“.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-23

Prieinamumas
Copy link