Biblioteka – informacijos centras

Pagrindinis gimnazijos informacijos šaltinis yra biblioteka. Bibliotekos paskirtis – užtikrinti galimybes naudotis informacijos šaltiniais. Realizuojant kiekvieno bendruomenės nario teisę gauti, kaupti ir skleisti informaciją, bibliotekoje įvairiose laikmenose komplektuojamas, tvarkomas, apskaitomas ir saugojamas bibliotekos fondas.

Savo veikla siekiame įgyvendinti gimnazijos misiją ir tikslus, tenkinti bendruomenės informacinius poreikius ir tapti modernia biblioteka.

Bibliotekos paslaugos

· dvi skaityklos ir abonementas
· 6 kompiuteriai su interneto prieiga
· multimedia
· televizorius
· DVD grotuvas
· garso grotuvas
· vaizdo grotuvas
· kopijavimo aparatas
· kompiuterizuota bibliotekinė programa MOBIS
· elektroniniai skaitytojų pažymėjimai
· informaciniai stendai
· rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašai

Rengiamos parodos, skirtos valstybinėms ir kalendorinėms šventėms, rašytojų ir žymių žmonių jubiliejams paminėti, teminės ir gimnazistų kūrybinių darbų parodos.
Teikiamos individualios konsultacijos ieškant ir sisteminant informaciją, organizuojant integruotas pamokas, olimpiadas, rengiant projektus, renginius, seminarus, debatus, ruošiant namų užduotis bei įvaldant IT.

Atsiskaitymas su biblioteka

Kiekvienas moksleivis ar darbuotojas, išeidamas iš gimnazijos, privalo grąžinti vadovėlius ir kitus leidinius. Sugadintą ar pamestą leidinį turi pakeisti tokiu pačiu, arba lygiaverčiu.

Elektroniniai šaltiniai

Vidurinio ugdymo Lietuvių kalbos ir literatūros privalomų kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai

Atsisiųsti

Bibliotekos darbuotojos

Bronė Račienė

Bibliotekos vedėja

b.raciene@gmail.com

Roma Steponavičienė

Bibliotekininkė

romastep@gmail.com

Bibliotekos darbo laikas

Savaitės dienaDarbo laikas
Paskutinę mėnesio dieną lankytojai neaptarnaujami – tvarkomi bibliotekos fondai
Pirmadienis7.30 – 16.00
Antradienis7.30 – 16.00
Trečiadienis7.30 – 16.00
Ketvirtadienis7.30 – 16.00
Penktadienis7.30 – 16.00

Bibliotekos telefono numeris (8 37) 20 69 65

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-05-07