Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas Kauno Jono Jablonskio gimnazijos investicinis projektas

2014-09-22

Kauno Jono Jablonskio gimnazija baigė įgyvendinti investicinį projektą “Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastato Kaune, Aušros g. 3, modernizavimas”, finansuojamą pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-04-120.

Įgyvendinus projektą buvo pasiektas pagrindinis projekto tikslas – padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno Jono Jablonskio gimnazijos pastate. Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti šie atnaujinimo (modernizavimo) darbai – pakeisti pastato langai ir lauko durys, apšiltintos lauko sienos ir pamatai, stogas ir pirmo aukšto grindys, modernizuotos vidaus šildymo ir karšto vandens, vėdinimo, apšvietimo ir elektros instaliacijos sistemos.

Pagerintos pastato charakteristikos užtikrins įstaigą lankantiems mokiniams, jų tėvams, įstaigoje dirbantiems pedagogams ir darbuotojams geresnes mikroklimato sąlygas, o atnaujintam pastatui artimiausiu metu nebus reikalingas vidaus inžinerinių sistemų ir išorinių atitvarų atnaujinimas (modernizavimas).

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2024-02-25

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas
Copy link