Asmens duomenų apsauga

Atsakingas asmuo
už asmens duomenų teisinės
apsaugos reikalavimų laikymosi
gimnazijoje kontrolės funkcijas
Mobilus telefonasElektroninio pašto adresas
Raštinės vadovė Neringa
Baltrušaitienė
8 683 69662jablonskiog@jablonskis.kaunas.lm.lt

Kauno Jono Jablonskio gimnazijos privatumo politika

Atsisiųsti

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsisiųsti

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atsisiųsti

Gimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Atsisiųsti

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-10-23