Apdovanojimų šventė “Metų garbė”

2018-05-17

Gegužės 17 dieną gimnazijos bendruomenė gausiais aplodismentais sveikino Kauno Jono Jablonskio apdovanojimų “Metų garbė”, “Metų pažanga”, “Metų mokytojas” nominantus ir nugalėtojus! Klasių auklėtojai ir mokytojai nominavo šauniausius jablonskiečius apdovanojimams už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą ir laimėjimus mokyklos, miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose, konkursuose ir olimpiadose bei pavyzdingą elgesį. Taip pat buvo įvertinti mokinių sportiniai pasiekimai, už krepšininkų laimėjimus šiais metais, galime drąsiai vaikinus vadinti “Metų krepšininkais”! Mokyklos bendruomenė džiaugiasi ir tais, kurie mokytojų pagalba ir savo pastangomis įveikė nenorą lankyti mokyklą, sugebėjo atsitiesti ir įveikti problemas. Už reikšmingą asmeninę pažangą apdovanojimą “Metų pažanga” gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė įteikė Mantui Matoniui.
Pagrindinis apdovanojimas “Metų garbė” už akademinius pasiekimus ir aktyvią visuomeninę veiklą buvo įteiktas geriausiai jablonskietei, šauniai gimnazistei Paulai Gavelytei!
Daugelio laimėjimų mokiniai negalėtų pasiekti be puikių mokytojų. Gimnazijos direktorė ir visa bendruomenė už profesionalų pedagoginį darbą ir mokinių akademinius pasiekimus nuoširdžiai dėkojo “Metų mokytojai” Danguolei Daugirdaitei!
Dar kartą sveikiname visus šauniausius jablonskiečius! MES JUMIS DIDŽIUOJAMĖS!
Leonardo da Vinci yra pasakęs “Mokymasis – tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.”
Dėkojame rašytojai Jurgai Šalaševičiūtei-Rebekai Unai už knygas, gimnazijos mokinių tėveliams už paramą ir gimnazijos rėmėjams už dovanas: Kauno valstybiniam muzikiniam teatrui, AB “Freda”, Toyota Baltic AS.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2018-06-17

Accessibility
Copy link