Gimnazijos garbė 2021-2022

2022-06-15

“Mokymasis – tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili.” – Leonardas da Vinčis (Leonardo da Vinci)

Todėl  taip smagu, kad mūsų gimnazijoje ypatingai vertinami gabūs mokiniai ir visus metus mokytojai siūlė apdovanojimams mokinius, atsižvelgdami į jų gabumus, įvertindami jų nuopelnus, gerus mokymosi rezultatus, bei pasiekimus,

Apdovanojimui “Metų garbė” 2021-2022 m.m. komisija atrinko mokinius už labai gerus mokymosi rezultatus, gimnazijos vardo garsinimą aktyviai dalyvaujant ir laimint įvairiuose konkursuose ir olimpiadose.

Direktorė Danguolė Miškinienė padėkas ir rėmėjų dovanas  įteikė

AUGUSTUI KOKLEVIČIUI

IV vk mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantui, labai darbščiam mokiniui, olimpiadų dalyviui, atidavusiam daug laiko ne tik mokslams, bet ir aktyviam įvairių gimnazijos renginių dalyviui, pareigingam, supratingam, jautriam, rimtam jaunam žmogui už puikius mokymosi rezultatus.

AUŠRINEI ZAKARAITEI,

II ak mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantei, aktyviai gimnazijos teatro studijos narei, nuoširdžiai prisidedančiai organizuojant klasės ir gimnazijos renginius, kūrybingam jaunam žmogui už puikų mokymąsi ir aktyvią užklasinę veiklą.

LUKUI MIELIAUSKUI,

III ak mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantui, atsakingam, pareigingam žmogui, išsiskiriančiam pavyzdingu lankomumu, aktyviai prisidedančiam organizuojant renginius, atstovaujančiam klasei ginant gimnazijos garbę, brandžiai asmenybei už puikius mokymosi rezultatus.

ATĖNEI ALIUKONYTEI,

IV vk klasės mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantei, kūrybingai jaunai asmenybei, atstovavusiai gimnazijai olimpiadose, konkursuose, puikiai ėjusiai Mokinių parlamento prezidentės pareigas, subūrusiai bendraminčių komandą, organizavusią bendruomenę suartinusius renginius, už puikius mokymosi rezultatus.

PATRICIJAI VILIUŠYTEI,

III vk1 mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantei, aktyviai olimpiadų ir konkursų, gimnazijos renginių dalyvei ir vedėjai, gimnazijos grupės „Way“ narei už puikius mokymosi rezultatus.

GINTAUTEI SINIAKOVAITEI,

III vk1 mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantei, aktyviai gimnazijos sporto ir dailės būrelių narei, atstovavusiai gimnazijai olimpiadose ir konkursuose, jautriai savanorei už labai gerus mokymosi rezultatus.

MINDAUGUI GUDAIČIUI,

IIvk 2 mokiniui, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantui, miesto ir respublikinių olimpiadų dalyviui, nepriekaištingo elgesio, mandagiam, kultūringam, empatiškam jaunam žmogui už puikius mokymosi rezultatus.

MINGAILĖ ZAKAREVIČIŪTĖ,

Ivk 2 mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 laureatei, protingai, patikimai, nebijančiai iššūkių, atvirai, pavyzdingai išskirtinei asmenybei už labai gerą lankomumą ir puikius akademinius pasiekimus.

AIRIDIJAI BELOZARAITEI,

III vk2 mokinei, Kauno Jono Jablonskio gimnazijos apdovanojimų Metų garbė 2022 nominantei, aktyviai olimpiadų ir konkursų dalyvei, gimnazijos teatro studijos ir grupės „Way“ narei, stropiai, atsakingai, asmenybei, siekiančiai aukščiausių rezultatų įvairose veiklose, už puikius mokymosi rezultatus.

Šio apdovanojimo laureatu tapo MARTYNAS BALTRAMAITIS, III vk1 mokinys, aktyviai atstovaujantis gimnazijai olimpiadose, konkursuose ir jaunimo organizacijose. Veikliam renginių dalyviui, jaunam mandagiam žmogui dėkojame už puikų pamokų lankomumą ir labai gerus mokymosi rezultatus. 

Patikėkite, kad galite, ir jūs jau pusiaukelėje”, rašė Theodore‘as Rooseveltas. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazistai randa savyje valios ir motyvacijos įveikti savo nesėkmes.

Šiais mokslo metais apdovanojimas “METŲ PAŽANGA” buvo įteiktas LIUTAURUI TARAŠKEVIČIUI, III ki 2 mokiniui, aktyviam gimnazijos renginių dalyviui, už gerą lankomumą ir 2021-2022 mokslo metais vis gerėjančius rezultatus ir padarytą mokymosi pažangą.

Johanas Volfgangas Gėtė rašė: “Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų.”

Apdovanojimas “METŲ MOKYTOJAS” šiais mokslo metais įteiktas anglų kalbos mokytojui, SAULIUI SKUČUI, už nuoširdų ir kūrybingą darbą ugdant mokinių meilę anglų kalbai ir literatūrai, veiksmingą mokinių rengimą anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui, iniciatyvumą ir atsakomybę formuojant ugdymo turinį ir bendradarbiaujant su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais, kolegišką partnerystę ir pedagogų švietimą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šapkauskienė

Nuotraukų autorės Rugilė Čyvaitė, Gustė Eglė Sventkauskaitė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-10-30

Prieinamumas
Copy link