Anglų kalbos seminaras

2016-01-06

Sausio 5d. Kauno Jono Jablonskio gimnazijoje šurmuliavo mokytojai, susirinkę iš visos Lietuvos tam, kad galėtų patobulinti savo praktines kompetencijas, reikalingas vertinant mokinių anglų kalbos kalbėjimo įgūdžius, seminare „Anglų k. kalbėjimo gebėjimų vertinimas (B1/B2 lygiu)“.

Lektorė dr. Rita Juknevičienė iš VU savo šmaikščiais pastebėjimais neleido niekam nuobodžiauti. Seminaro dalyviai išmoko interpretuoti vertinimo kriterijų aptartis iš brandos egzamino kalbėjimo užduočių vertinimo lentelės bei mokėsi mokinių kalboje atpažinti tuos kalbos faktus, kurie leidžia spręsti apie kalbos mokėjimo lygį. Dalyviai diskutavo, dirbo grupėmis, išbandė dialogo ir monologo užduotis, analizavo sakytinės kalbos pavyzdžius.

Renginyje dalyvavo ir Ramutė Žemaitienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, naujausio vadovėlio, skirto padėti pasiruošti valstybinio egzamino kalbėjimo daliai „Speaking for exams“ bendraautorė. Dalyviai buvo pakviesti pasimokyti naujausių metodų į sausio 27d. vyksiantį KPKC organizuojamą seminarą anglų kalbos mokytojams, dirbantiems 10-12 klasėse,  „Pa(si)ruošimas anglų kalbos brandos egzamino kalbėjimo dalies užduotims/ Teaching Speaking for the National School Leaving Exam of English“ (Lektorės – doc. A.Raškauskienė, I.Ragaišienė (VDU).

Po renginio išgirsti mokytojų atsiliepimai buvo išties gražūs, jie nešykštėjo padėkos žodžių lektorei ir renginio organizatoriams. Visi sulaukė seminaro pabaigos, kuomet įvyko burtų traukimas ir trys laimingiausieji dalyviai buvo apdovanoti „Šviesos“ leidyklos įsteigtais prizais.

Rasma Stuokienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2017-05-27

Prieinamumas
Copy link