Kviečiame skirti 1,2 %

2020-04-29

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2019 metais skyrėte gimnazijai 6279,27 eurų. Šie pinigai Gimnazijos tarybos sprendimu yra panaudojami mokinių paramai (50 proc. visų lėšų) vykstant į olimpiadas, konkursus, čempionatus, apmokant dalyvio mokestį ar transporto išlaidas. Dalis išlaidų (20 proc.) skiriama mokinių apdovanojimams už įvairius pasiekimus, mokyklos vardo garsinimą bei daromą pažangą. Kitos lėšos (30 proc.) yra skiriamos mokyklos vardo garsinimui, veikloms, susijusioms su ugdymo aplinkų gerinimu, finansuoti.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 1,2 procentus GPM 2020 metais (už 2019 metus). Ši finansinė parama – didelė paspirtis gimnazijos bendruomenės klestėjimui.

Paraginkite savo pažįstamus, bičiulius, giminaičius tapti paramos skyrėjais. Tikime, kad jie nuspręs savo paramą skirti istorinei Kauno gimnazijai, gimnazijai, kurioje mokosi Jūsų vaikas ir taip prisidės prie mokinių paramos ir motyvavimo siekti daugiau bei geresnių ugdymosi sąlygų sudarymo.

Daugiau informacijos mūsų internetinėje svetainėje adresu: https://jablonskis.kaunas.lm.lt/2-parama-gimnazijai/

Gimnazijos bendruomenės vardu
direktorė Danguolė Miškinienė

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-04-29

Prieinamumas
Copy link