“Memories Will Keep Us Together”

2019-01-09

Kauno Jono Jablonskio gimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte ,,Memories Will
Keep Us Together” (,,Prisiminimai mus suvienys”), kurio trukmė du metai (2017 – 2019). Į šį
projektą iš viso yra įsitraukusios 6 šalys: Ispanija, Italija, Lenkija, Čekija, Latvija ir Lietuva.
Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – sumažinti skirtumą tarp kartų ir jų požiūrio – vengti
socialinės atskirties ir izoliacijos dėl amžiaus, skatinti pilietiškumą Europos visuomenėje,
sukurti naujus bei sustiprinti jau esančius ryšius, motyvuoti mokinius mokytis užsienio kalbų,
atliekant autentiškas užduotis, skatinti visas amžiaus grupes naudotis informacinių
technologijų įgūdžiais ir taip gerinti skaitmeninį raštingumą. Kaip ir visi tarptautiniai projektai,
,,Memories „Will Keep Us Together” skatina tarpkultūrinį bendravimą ir bendradarbiavimą, taigi
projekto dalyviai turi galimybę lankytis įvairiose šalyse ir kartu atlikti įvairias kūrybines užduotis.
Kūrybinėmis idėjomis mokiniai dalinasi internetinėje erdvėje, naudodamiesi E-Twinning
portalu. Toks prasmingas ir malonus mokymasis skatina moksleivių motyvaciją, žadina ir
išlaisvina kūrybines ugdytinių galias. Į šį projektą yra įsijungusi visa mokyklos bendruomenė,
t,y. mokiniai, mokytojai, tėvai ir netgi seneliai.
Nuo projekto pradžios jau yra įvykę keturi susitikimai ir kiekvienas jų turėjo atskirą temą:
pirmasis 6 šalių atstovų susitikimas vyko 2017 m. lapkričio 27 – gruodžio 1 dienomis Latvijos
sostinėje Rygoje, Agenskalns Gimnazijoje, jo tema buvo ,,From Spain to Latvia on a Plate”,
kuri įpareigojo mokinius gilintis į šalies kulinarinį paveldą, mokiniai turėjo pagaminti ir pristatyti
kitoms šalims iš savo senelių ir tėvų išmoktus tradicinius patiekalus ir jų receptus. Antrasis
projekto susitikimas vyko 2018 m. balandžio 9 – 13 dienomis Lenkijoje, Wolow mieste. Jo
tema ,,Me and My Grandparents– a Family Tree“ paskatino mokinius pasidomėti savo šeimos,
giminės kilme, sudaryti šeimos medį. Trečiasis vizitas (2018 m. rugsėjo 30 – spalio 6
dienomis) buvo Čekijos Respublikoje, Stare Mesto mieste, kurio tema buvo „Life Without
Electricity“. Jo tikslas buvo palyginti skirtingų laikotarpių gyvenimo sąlygas: moderniąsias
technologijas ir jų suteikiamus pranašumus šiuolaikiniame pasaulyje su tuo laikotarpiu, kai
žmonės neturėjo jokių patogumų, netgi elektros. Kitaip tariant, palyginti jaunų žmonių
gyvenimą su jų senelių ir prosenelių gyvenimu. Ketvirtasis projekto susitikimas vyko lapkričio
12 – 16 dienomis pietų Italijoje, Bitonto mieste, jo tema buvo ,,Too Young to Be Serious, Never
Too Old to Play”. Mūsų gimnaziją atstovavo šeši mokiniai ir dvi mokytojos. Mokiniai buvo
apgyvendinti italų šeimose ir turėjo galimybę iš arčiau pažinti Italijos kultūrą, gyvenimo būdą ir
papročius, pabendrauti su šios šalies jaunimu, jų tėvais ir seneliais. Kai kurie italų tėveliai
nekalbėjo anglų kalba, tad mokiniams teko pasitelkti savo sugebėjimus susikalbėti kitokiais,
gal kiek įdomesniais, būdais (kūno kalba, gestais), ir tai įtraukė skirtingas kartas į artimesnį ir
nuoširdesnį bendravimą.
Projekto susitikimo atidarymo ceremonijos metu visos dalyvės turėjo galimybę pristatyti savo
šalį, gimtąjį miestą ir mokyklą. Miesto Rotušėje mokinius pasveikino Bitonto miesto meras,
papasakojo apie vietovę ir jos problemas, atsakė į užduotus klausimus. Taip pat projekto
dalyviai turėjo galimybę aplankyti Castel del Monte – viduramžiais statytą pilį, skirtą ne tik
gynybai, bet ir medžioklei, kurią imperatorius Frederikas II pastatė ant aukštos kalvos Andrioje

Apulijos regione ir kuri yra puikus klasikinės senovės, Islamo Rytų ir Šiaurės Europos cistersų
gotikos elementų derinys; pamatyti UNESCO paveldą – Alberobello miestelį, žinomą dėl savo
,,trulli” – akmeninių namelių su ypatingais kūginiais stogais; pasigrožėti didinga Bitonto ir Bari
miestų architektūra.
Bitonto XIX amžiaus viduryje statytame akustiniame teatre ,,Tommaso Traetta” įvyko didelė
šventė, kurioje dalyvavo projekto dalyviai – mokiniai, mokytojai bei tėvai ir seneliai. Šventinio
koncerto metu 6 šalių mokiniai ne tik koncertavo, bet ir pristatė savo namų darbus pagal 2
pateiktas užduotis: pranešimas apie įdomų šalies faktą ar istorinę asmenybę ir vaizdo įrašai
apie senų žmonių gyvenimą ir problemas. Mūsų gimnazijos vaikinai papasakojo apie Lietuvos
nacionalinį didvyrį Adolfą Ramanauską-Vanagą, kurio istorija jaudina visą Lietuvą, kurio kapas
visai neseniai buvo atrastas ir jo nuopelnai Lietuvai, kuri šiemet švenčia savo 100 metų
jubiliejų, iš naujo įvertinti. Mūsų mokinių sukurtas vaizdo įrašas apie senesnės kartos
gyvenimą ir problemas parodė, kad senjorai, kurie gyvena Kauno Panemunės globos
namuose, nesijaučia vieniši, ypač kai juos aplanko ir jais rūpinasi jauni žmonės.
Koncerto metu žiūrovus stebino ne tik mokiniai, į programą buvo įtraukti mokytojų pasirodymai,
buvo skaitomos ištraukos iš literatūros kūrinių, be to, visus pribloškė projekto dalyvių seneliai,
garbaus amžiaus italų muzikantai, buvę įžymių muzikos grupių nariai, kuriems šiuo metu jau
apie 80 metų!
Didelio publikos dėmesio ir palaikymo sulaukė mūsų mokinė Austė Gintilaitė, populiaraus
projekto „X faktorius“ dalyvė, kuri dainavo Bob Dylan dainą ,,Forever Young” ir visus sužavėjo
ne tik savo balsu, bet ir labai svarbia žinute, kad ta pati daina gali būti aktuali įvairaus amžiaus
žmonėms, jog nėra jokių ribų tarp skirtingų kartų žmonių, kai juos vienija bendra veikla. Austei
dainuojant, prie jos salėje prisijungė ir kartu šią dainą dainavo įvairaus amžiaus žmonės. Tai
buvo tikrai jaudinanti akimirka, kuri palietė visų ten buvusių žmonių širdis, ir įrodė, koks
svarbus ir naudingas yra šis projektas.
Atsisveikinimo dieną ne vienas susitikimo dalyvis ir ašarą nubraukė, išsiskirdamas su
naujaisiais draugais. Mūsų gimnazijos mokiniai į Lietuvą grįžti galėjo didžiuodamiesi savimi –
jaunieji Lietuvos ambasadoriai šioje kelionėje puikiai pasirodė, buvo labai gerai pasirengę, o
kitiems įsiminė kaip aukštos kultūros ir gebėjimų jaunuoliai, išmokę pagrindinę gyvenimo
pamoką, kad ir kiek bebūtų žmogui metų, yra amžinų dalykų, kuriems nepavaldus joks
žmogaus amžius.
Taigi, šis projekto susitikimas paliko neišdildomą įspūdį visiems projekto dalyviams, padėjo
geriau susipažinti su Italijos kultūra ir istorija, gamta ir menu, italų šeimos vertybėmis bei
nacionalinės virtuvės savitumu. Mokiniai turėjo galimybę kūrybiškai reikštis ir dalintis savo
mintimis bei idėjomis su bendraamžiais iš įvairių šalių, patobulinti anglų kalbą, įgyti viešojo
kalbėjimo įgūdžių. Jaunoji karta suprato, kad amžius neturi ribos pasaulio pažinimui,
bendravimui, kultūros suvokimui, kad įvairaus amžiaus žmonės gali bendradarbiauti, turint
bendrą tikslą ir kuriant geresnę ateitį.

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2019-01-11

Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Prieinamumas
Copy link