MIELI GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI, DARBUOTOJAI, RĖMĖJAI,

Nuoširdžiai dėkojame, kad pasinaudodami 2 proc. GPM paramos galimybe, 2019 metais (už 2018 metus) skyrėte gimnazijai 5154,68 eurų. Šie pinigai yra panaudojami mokinių paramai (50 proc. visų lėšų) vykstant į olimpiadas, konkursus, čempionatus, apmokant dalyvio mokestį ar transporto išlaidas. Dalis išlaidų (20 proc.) skiriama mokinių apdovanojimams už įvairius pasiekimus, mokyklos vardo garsinimą bei daromą pažangą. Kitos lėšos (30 proc.) yra skiriamos mokyklos vardo garsinimui, veikloms, susijusioms su ugdymo aplinkų gerinimu, finansuoti. Sprendimai naudoti paramos lėšas priimami Gimnazijos taryboje.

Pateikiu trumpą 2 proc. lėšų panaudojimo ataskaitą, dėl detalios ataskaitos galite kreiptis į Gimnazijos tarybą.

Eil. Nr.Prekė/ paslaugaSuma
1.Prekės skirtos darbuotojų skatinimui195,24
2.Paslaugos skirtos mokinių neformalaus ugdymo veikloms2041,04
3.Prekės skirtos reprezentacijai332,1
4.Prekės ir paslaugos skirtos mokinių parlamento ar mokytojų organizuojamiems renginiams2455,33
Viso5023,71

Paraginkite savo pažįstamus, bičiulius, giminaičius tapti paramos skyrėjais. Tikime, kad jie nuspręs savo paramą skirti istorinei Kauno gimnazijai, gimnazijai, kurioje mokosi Jūsų vaikas ir taip prisidės prie mokinių paramos ir motyvavimo siekti daugiau bei geresnių ugdymosi sąlygų sudarymo.

Jūs labai padėsite savo vaiko mokyklai, jeigu skirsite 1,2 procentus GPM 2020 metais (parama už 2019 metus). Ši finansinė parama – didelė paspirtis gimnazijos bendruomenei.

Pagarbiai
Gimnazijos direktorė Danguolė Miškinienė

1,2 proc. parama gimnazijai

Gyventojų pajamų deklaravimas prasideda balandžio 22 dieną, kai mokesčių inspekcija suformuoja preliminarias Metines pajamų deklaracijas (forma GPM308), kurias peržiūrėję ir jeigu reikia papildę pateiksite VMI.
Gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki liepos 1 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nenagrinėjami.
Nusprendę paremti mūsų mokyklą – turite užpildyti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos 3 versiją ir iki 2020 m. liepos 1 d. ir pateikti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Rekvizitai 1,2% paramai:

Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Aušros g. 3, Kaunas
Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 191825091

Šis puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2020-04-27

LithuanianEnglishGermanUkrainianRussian